Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bezpečnostní informační služba

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
16/186-0 Souhrn způsobů hodnocení kvality a odolnosti infrastruktury 2016 2016

ERASMUS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2020-1-CZ01-KA226-HE-094463 Competent university teachers for digital learning in OSH 2021 2023
_2018-1-TR01-KA202-058236 If Accessible, I am Safe (IFAS) (druhe zavedeni do OBD) 2019 2020
Building Competence in Risk Management of Future HSE Professionals 2018 2021

Evropská komise

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
883522 Smart Spaces Safety and Security for All Cities (S4AllCities) 2020 2022

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Nature-Based Solutions for Demonstrating Climate-Resilient Critical Infrastructure 2024 2028
101121167 101121167 Holistic Capability and Technology Evaluation and Co-Creation Framework for Upskilled First Responders and Enhanced CBRN-E Response (TeamUP) 2024 2026
Skilled to be a Fire Expert 2020 2022
213345 iNTeg-Risk 2008 2012

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GP104/02/D070 Návrh metodiky hodnocení rizik závažných havárií v kontextu evropské direktivy IPPC a novely SEVESO II 2002 2005

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001136 Krizové řízení v příhraničních oblastech 2017 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence 2018 2020
Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR 2018 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020046 SOFICO-CZ, a.s. - Vývoj softwarových struktur 2020 2022
EG17_107/0012408 Nová generace řídicího systému pro distribuci pohonných hmot 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012418 Aplikace pro pokročilé materiály 2018 2021
2.2 ITS03/742 Simulátor TL - 410 NG FNPT 2014 2015
FR-TI1/552 Výzkum a vývoj systému pro záchranu a přepravu osob v traumatickém a/nebo kontaminovaném stavu 2009 2012
FR-TI1/572 Výzkum a vývoj víceúčelového robotického transportéru pro záchranu osob a zásahy v krizových situacích, ve zvláště obtížných terénních a/nebo klimatických podmínkách 2009 2012

Ministerstvo vnitra

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VK01020086 Zvyšování efektivity vzdělávání příslušníků HZS ČR v oblasti požární prevence s využitím digitálních nástrojů 2023 2026
VK01030175 Bezpečnostní koncept vodíkových technologií pro chytrá města a regiony 2023 2026
VK01020132 Praktické ověření možnosti integrace umělé inteligence pro příjem tísňových volání pomocí hlasového chatbota, vyvinutého v rámci výzkumného projektu BV č. VI20192022169, s technologií pro příjem tísňové komunikace 112 a 150 v ČR (TCTV 112) 2023 2025
VK01030014 STRENGTH 2023: Posilování resilience subjektů pozemní dopravní kritické infrastruktury 2023 2025
VJ01010046 Inovace a rozvoj nástrojů v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů 2021 2025
VI04000041 Mobilní osobní ochranné prostředky dýchacích cest 2021 2022
VJ01030011 Komunita prevence katastrof 2021 2022
VI20192022151 CIRFI 2019: Indikace narušení resilience kritické infrastruktury 2020 2022
VI20192022118 Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR 2019 2022
VI20192022119 Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárii s účastí nebezpečných látek (ISAAC), 2 zavedeni do OBD) 2019 2022
VI20192022169 Zapojení umělé inteligence do příjmu tísňového volání 2019 2022
VI20192021122 AR Safebook - Rozšířená virtuální realita pro prevenci v oblasti bezpečnosti 2019 2021
VI20192021165 Stanovení požadavků na zásobování stavebních objektů požární vodou a jinými hasivy 2019 2021
VH20182021035 Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu 2018 2021
VH20182021037 Mapování rizik na území České republiky 2018 2021
VH20182020032 Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR 2018 2020
VH20182020042 Ochrana obyvatelstva v územním plánování a při stanovení technických podmínek pro navrhování staveb 2018 2020
VI20172020103 Bezpečnost tlakových láhví v pracovních podmínkách a možnosti zneškodnění tlakové láhve průstřelem 2017 2022
VI20172019081 Speciální nálože pro zvýšení efektivity zásahů jednotek HZS 2017 2019
Řidič profesionál - aplikovaný výzkum měřitelného hodnocení schopností a dovedností řidičů bezpečnostních složek státu 2017 2019
VI20152019030 Výzkum a vývoj podávacího agregátu vysokokapacitního modulu čerpání 2015 2019
VI20152019047 Vývoj záchranných destrukčních náloží pro likvidaci staticky narušených budov 2015 2019
VI20152019049 RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury 2015 2019
VI20162019034 Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb 2015 2019
VG20132015111 Výzkum vysokokapacitního modulu čerpání za mimořádných situací 2013 2015
VG20122014061 Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob 2012 2014
VG20122014074 Specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů požárního inženýrství 2012 2014
VG20122014082 Vodní nálože 2012 2014
VF20112015018 Bezpečnost občanů - krizové řízení (2011 - 2015, NV0/VF) 2011 2015
VF20112013019 Objektivizace hrozeb a rizik zařízení pro výrobu a přenos elektřiny 2011 2013
VG20102015043 Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy 2010 2015
VG20102015059 Vliv teroristického útoku na vybrané průmyslové technologie s nebezpečím výbuchu prachu 2010 2015
VG20102013036 Posouzení a standartizace fyzické ochrany objektu veřejných vysokých škol 2010 2013
VD20062010A06 Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva 2006 2010
VD20062008A04 Procesní analýza zranitelnosdti prvků kritické infrastruktury 2006 2008

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/020 Aplikovatelnost vodní mlhy na jednotlivé třídy požáru dle ČSN EN 2 2024 2024
SP2024/039 Výzkum resilience kritických subjektů v kontextu úrovní managementu 2024 2024
SP2024/044 Ochrana dýchacích cest na principu sorpce 2024 2024
SP2024/063 Výbuchové charakteristiky vodíku ve směsi se zemním plynem 2024 2024
SP2024/066 Vliv šířky dutiny a úpravy vnitřního povrchu na šíření plamene v provětrávané fasádě z dřevěných palubek 2024 2024
SP2024/091 Multifunkční aplikace GO a jeho modifikací. 2024 2024
SP2023/014 Ověření účinnosti přetlakového větrání chráněných únikových cest vybraným požárním modelem 2023 2023
SP2023/061 Nanoroboti na bázi GO (jeho zredukovaných forem a PDA) a ověření jejich schopností vůči polutantům ve vodách 2023 2023
SP2023/062 Stanovení rozborů vody v nádržích CAS pro zamezení sekundární kontaminace u zásahu 2023 2023
SP2023/063 Vývoj a inovace biočipu pro měření nízkých koncentrací 2023 2023
SP2023/066 Analýza a vyhodnocení situace v oblasti kultury bezpečnosti v průmyslových podnicích s využitím třetího stupně hodnocení kultury bezpečnosti podle Safety Culture Award v ČR. 2023 2023
SP2023/086 Výzkum metod a nástrojů posilování resilience subjektů kritické infrastruktury 2023 2023
SP2023/091 Přístupy vybraných zemí a České republiky k řešení návrhových požárů při řešení součinnosti sprinklerových stabilních hasicích zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla, a jejich vzájemné srovnání 2023 2023
SP2023/096 Infračervená diagnostika struktury dvojitého plamene dimethyletheru 2023 2023
SP2022/104 Charakteristika distribuce částic pro různé typy mlhových trysek 2022 2022
SP2022/119 Uvolnění nano a mikroplastů z netkaných textilií a zjištění jejich vlivu na ŽP 2 2022 2022
SP2022/20 Testování kamerových systémů na velkoplošných akcích 2022 2022
SP2022/46 Ověření účinnosti nuceného větrání chráněných únikových cest vybraným požárním modelem 2022 2022
SP2022/49 Stresová zátěž řidiče 2022 2022
SP2022/59 Analýza využití vyčištěných odpadních vod pro potřeby požární ochrany 2022 2022
SP2022/70 Posilování organizační resilience subjektů kritické infrastruktury 2022 2022
SP2022/87 Ověření rychlosti poklesu vrstvy kouře vznikající při požárech reálným experimentem 2022 2022
SP2022/89 Bezpečnostní aspekty při dopravě a skladování plynného vodíku 2022 2022
SP2022/92 Inovace hodnocení kultury bezpečnosti v podnicích v ČR v rámci Safety Culture Award. 2022 2022
SP2022/95 Evakuace davu a jeho pohyb na akcích hromadného charakteru 2022 2022
HS0602101 Rizzo Associates,Mynarz,2 2021 2022
C29-2021 Připravenost vysokých škol na krizi (PRVOK) 2021 2021
HS0402102 CORMEN,Věžníková,2869 2021 2021
SP2021/101 Absorpce záření transmisní geometrií 2021 2021
SP2021/111 Tepelné namáhání tlakových láhví s propan-butanem umístěných v zavazadlovém prostoru osobního automobilu. 2021 2021
SP2021/116 Aditivní výroba (3D tisk) laboratorních hořáků a porézních struktur pro studium ultra chudého plamene 2021 2021
SP2021/121 Vliv nadpraží a ostění otvorů na šíření plamene v obvodových stěnách z dřevěných materiálů 2021 2021
SP2021/28 Výzkum rezistence prvků železniční kritické infrastruktury 2021 2021
SP2021/30 Modifikace metodiky hodnocení rizik pro robotizované pracoviště s použitím umělé inteligence s ohledem na rozvoj Průmyslu 4.0 2021 2021
SP2021/42 Návrh postupu pro stanovení požadavků ochrany osob na akcích s hromadným výskytem 2021 2021
SP2021/58 Ověřování jízdních vlastností vozidel druhu CAS 2021 2021
SP2021/69 Uvolnění nano a mikroplastů z nanotextilií a zjištění jejich vlivu na ŽP 2021 2021
SP2021/98 Návrhové požáry a jejich aplikace na zvolených případových studiích 2021 2021
SP2021/99 Identifikace chemických látek, prekurzorů výbušnin a pyrotechnických výrobků pomocí chromatografických metod, neutronové aktivační analýzy a Ramanovy spektroskopie. 2021 2021
HS0402002 AIVOTEC,Roupcová,2853 2020 2021
HS0402010 AIVOTEC,Roupcová,2853 2020 2021
HS0402005 VVUÚ a.s.,Lepík,2327 2020 2020
HS0402009 VVUÚ a.s., Lepík, 2327 2020 2020
SP2020/122 Návrh požárních scénářů pro hodnocení osob kouřem při požárech staveb 2020 2020
SP2020/148 Odstupové vzdálenosti kontejnerů na tříděný odpad 2020 2020
SP2020/154 Hodnocení šíření plamene obvodovými stěnami z vybraných dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva 2020 2020
SP2020/157 Stanovení změny intenzity zářní při průchodu vodní mlhou 2020 2020
SP2020/159 Chování tlakových láhví s propan-butanem přepravovaných v uzavřeném osobním automobilu při požáru / dopravní nehodě vozidla 2020 2020
SP2020/162 Spektroskopická, sondová a mikrovlnná diagnostika modelového plamene 2020 2020
SP2020/36 Bleve - Projevy hořlavých plynů při požáru 2020 2020
SP2020/40 Výzkum přístupů a metod posilování resilience prvků kritické infrastruktury v pododvětví elektroenergetiky 2020 2020
SP2020/41 Kategorizace staveb dotčených požadavky ochrany obyvatelstva 2020 2020
HS0301902 K.B.K. fire, Dudáček, 284 2019 2019
HS0401907 VVUÚ a.s., Lepík, 2327 2019 2019
HS0401908 VVUÚ a.s., Lepík, 2327 2019 2019
HS0401909 VVUÚ a.s., Lepík, 2327 2019 2019
HS0401910 VVUÚ a.s.,Lepík,2327 2019 2019
HS0401916 TAMEH Czech,Bernatík,2833 2019 2019
SP2019/106 Mechanismus pro sjednocení přístupu k tvorbě bezpečnostních plánů 2019 2019
SP2019/121 Komparace měření velikosti vodních kapek v mlhovém proudu 2019 2019
SP2019/14 Vývoj kultury bezpečnosti v letectví v kontextu příčin leteckých nehod proudových letounů 2019 2019
SP2019/158 Stanovení koncentrace peroxidu vodíku technikami laser-diodové spektroskopie. 2019 2019
SP2019/8 Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu 2019 2019
SP2019/94 Chování vybraných materiálů a povrchových úprav při působení zvýšených teplot 2019 2019
SP2019/96 Výzkum indikátorů vzniku nežádoucích událostí narušujících funkční parametry prvků elektroenergetické kritické infrastruktury 2019 2019
SP2019/98 Teploty vznícení kapalných uhlovodíků 2019 2019
HS0301810 K.B.K. FIRE, s.r.o., Dudá 2018 2019
HS0301801 ASE,Kučera,2856 2018 2018
HS0401801 Zpracování odborné studie - Přichystalová 2018 2018
HS0401802 VVUÚa.s.,Lepík,2842 2018 2018
HS0401804 VVUÚa.s.,Lepík,2842 2018 2018
HS0401805 VVUÚa.s.,Lepík,2842 2018 2018
HS0401806 VVUÚa.s.,Lepík,2842 2018 2018
HS0401807 VVUÚa.s.,Lepík,2842 2018 2018
HS0401810 VVUÚ, Lepík kl.2842 2018 2018
HS0401812 SLOVNAFT, a.s., SK, Berna 2018 2018
HS0401814 BOCHEMIE, Lepík, 2327 2018 2018
IRP/2018/215 Inovace předmětů Účinky výbuchu na stavby a Odolnost stavebních konstrukcí 2018 2018
IRP/2018/219 Inovace předmětu Stroje, zařízení a technologie 2018 2018
IRP/2018/222 Inovace předmětu Civilní nouzová připravenost 2018 2018
IRP/2018/224 Vizualizace organizačních postupů složek IZS 2018 2018
IRP/2018/226 Inovace předmětu Vliv havárií na ŽP pro studenty FBI 2018 2018
SP2018/116 Dynamické modelování resilience prvků kritické infrastruktury 2018 2018
SP2018/137 Rozvoj aplikačního potenciálu a příprava nových nanomateriálů na bázi uhlíku a jejich modifikací s polymery a dalšími vybranými materiály 2018 2018
SP2018/139 Vliv působení tepla na odolnost různých typů povrchových úprav 2018 2018
SP2018/152 Vývojové trendy bezpečnosti letů u proudových vojenských letounů ve vazbě na vznik požárů a záchranu osádky za letu 2018 2018
SP2018/179 Spektroskopicky založená diagnostika v laminárním chladném plameni 2018 2018
LTC17071 Dekompoziční cesty chytrých paliv studované infračervenou spektroskopií 2017 2019
HS0301703 ArcelorMittal,Trčka,2925 2017 2017
HS0301705 VVÚU,a.s., Miroslav Mynarz,2889 2017 2017
HS0301708 FARMAK,Kučera,2856 2017 2017
HS0401702 RSBP,Lepík,2842 2017 2017
HS0401703 MATYAS TRADE,Lepík,2842 2017 2017
HS0401704 Výzkumný ústav organických syntéz,Přichy 2017 2017
HS0401705 VVUÚ,Lepík,2842 2017 2017
HS0401706 VVUÚ,Lepík,2842 2017 2017
HS0401713 Hyundai Motor Manufacturing,Věžníková,58 2017 2017
HS0601701 Jagello 2000,Ščurek,2886 2017 2017
SP2017/124 NÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO SNÍŽENÍ KONCENTRACE ULTRAJEMNÝCH ČÁSTIC V DÝCHACÍ ZÓNĚ PRACOVNÍKA PŘI FORMULACI SMĚSI 2017 2017
SP2017/127 Monitorování koncentrace oxidů uhlíku v Laboratoři spektroskopie 2017 2017
SP2017/140 Návrh (vytvoření) kategorizace zdrojů umožňující zvládání mimořádných událostí ke vztahu ke komunitě 2017 2017
SP2017/51 Bezpečná jízda požární techniky k zásahu 2017 2017
SP2017/87 Hodnocení souvztažností vybraných sektorů v systému kritické infrastruktury 2017 2017
SP2017/88 Analýza rizík pomocou kombinácie analytických a štatistických metód 2017 2017
SP2017/93 Využití nástrojů Control Banding pro management zdravotních rizik nanomateriálů v pojišťovnictví 2017 2017
SP2017/95 Příprava nových nanomateriálů na bázi uhlíku a jejich modifikací na kompozity nanokovů pomocí nových cest a monitorování vztahu nanomateriálů k ŽP 2017 2017
Příprava projektu Vícesložkové monitorování nebezpečných látek v plynné fázi 2017 2017
HS0401605 VVUÚ,Lepík,2842 2016 2016
HS0401606 VVUÚ,Perďochová,2896 2016 2016
HS0501604 Úřad vlády ČR,Řehák,2816 2016 2016
SP2016/105 Návrh metodiky analýzy pracovných rizík pre malé a stredné podniky 2016 2016
SP2016/115 Stanovení výbuchových parametrů vybraných hořlavých průmyslových produktů a jejich složek ve vztahu k prostředí 2016 2016
SP2016/124 Parametry prostředí komory č. 1, 2 a 3 v prostorách výcvikového zařízení pro hasiče na plynná paliva při zkoušce normového požáru ve vztahu k bezpečnému pobytu v podmínkách simulace požáru v uzavřeném prostoru. 2016 2016
SP2016/158 Fyzická zátěž hasičů při výkonu služebních povinností 2016 2016
SP2016/76 Vývoj evakuačního prostředku pro děti do 1,5 roku věku 2016 2016
SP2016/92 Posouzení vlivu na životní prostředí vybranými nanomateriály a produkty tepelné degradace materiálů po styku s vodou z hlediska ekotoxicity 2016 2016
SP2016/98 Pokles intenzity IR záření při průchodu vodní clonou 2016 2016
SP2016/99 Definování resilience systému kritické infrastruktury 2016 2016
IRP/2015/145 U3V na FBI 2015 2015
IRP/2015/148 Propagace a marketingová komunikace pro FBI 2015 2015
IRP/2015/29 Internacionalizace výsledků studentů doktorského studia v zahraničí 2015 2015
ROZP201597 Laboratoř pro zkoumání balistických jevů 2015 2015
SP2015/121 Teoretická predikce teploty vzplanutí ternárních sloučenin alkoholů 2015 2015
SP2015/122 Vliv vybraných fyzikálně – chemických vlastností tuhých biopaliv na proces samovznícení 2015 2015
SP2015/136 Parametry prostředí komory č. 3 a schodiště v prostorách výcvikového zařízení pro hasiče na plynná paliva ve vztahu k bezpečnému pobytu v podmínkách simulace požáru v uzavřeném prostoru. 2015 2015
SP2015/140 Snižování dopadů nefunkčnosti kritických prvků železniční dopravy 2015 2015
SP2015/145 Výbuch zemního plynu a formování jeho kritických koncentrací v ohraničeném prostoru 2015 2015
SP2015/148 Vliv vodního proudu na podmínky požáru ve vnitřním prostoru 2015 2015
HS0301404 OS Ústí n.L.,Kučera,2856 2014 2014
HS0301405 OS v Ústí n.Labem,Kučera,2856 2014 2014
HS0401401 VVUÚ,Lepík,2835 2014 2014
HS0401402 COUP Ostrava,Lepík,2835 2014 2014
HS0401403 Šimeček,Věžníková,2869 2014 2014
HS0401404 COUP OSTRAVA,Lepík,2835 2014 2014
HS0401405 COUP Ostrava,Lepík,2835 2014 2014
HS0401406 Glanzstoff,Věžníková,2869 2014 2014
HS0401407 COUP Ostrava,Lepík,2835 2014 2014
HS0401408 COUP Ostrava,Lepík,2835 2014 2014
HS0401409 COUP Ostrava,Lepík,2835 2014 2014
IRP/2014/100 propagace a marketing na FBI 2014 2014
IRP/2014/117 Rozvoj laboratorní techniky pro praktickou výuku studentů 2014 2014
IRP/2014/129 Automatic Flammability tester M233B pro testování požárně technických charakteristik textilií 2014 2014
IRP/2014/153 Junior univerzita 2014 2014
IRP/2014/174 Rozvoj laboratoře "Zkušebna vodních trysek" 2014 2014
IRP/2014/75 Stabilizace začínajících studentů doktorského studia 2014 2014
IRP/2014/76 Organizace konferencí pro studenty doktorského studia 2014 2014
IRP/2014/78 Zahraniční doktorandi na Fakultě bezpečnostního inženýrství 2014 2014
IRP/2014/81 Prezentace výsledků studentů doktorského studia na zahraničních a tuzemských konferencích 2014 2014
IRP/2014/85 Analyzátor vlhkosti mletých materiálů 2014 2014
IRP/2014/93 U3V na FBI 2014 2014
IRP/2014/98 Citlivostní analýzy schémat chemické kinetiky 2014 2014
SP2014/108 Nastavení východisek pro určování prvků regionální kritické infrastruktury a přispění ke zvýšení bezpečnosti kritické infrastruktury kraje 2014 2014
SP2014/144 Teoretická predikce a experimentální stanovení bodu vzplanutí vybraných, laboratorně připravených binárních směsí alternativních paliv 2014 2014
SP2014/158 Vliv disperze hořlavých prachů na vybrané požárně-technické charakteristiky 2014 2014
SP2014/174 Zvýšení ochrany hasiče před tepelnou radiací roztříštěným vodním proudem 2014 2014
SP2014/179 Kvantifikace, šíření a rozložení hořlavé plynovzdušné směsi při výbuchu 2014 2014
SP2014/202 Výber a vyhodnotenie železničných úsekov v ťažko dostupnom teréne Moravskoslezského kraja 2014 2014
SP2014/44 Určující aspekty provozní a funkční spolehlivosti požární techniky 2014 2014
CZ.1.07/3.2.07/04.0041 Prevence rizik v BOZP a koordinace na stavbách 2013 2014
HS030304 St. úřad jadchembiol.o.Bernatíková,2867 2013 2013
HS040302 VVUÚ, Serafín, 2855 2013 2013
HS040303 VVUÚ, Serafin, 2855 2013 2013
HS040309 Šimeček,Věžníková,2569 2013 2013
ROZP2013/10 Organizace konferencí pro studenty doktorského studia 2013 2013
ROZP2013/11 Zahraniční doktorandi na Fakultě bezpečnostního inženýrství 2013 2013
ROZP2013/12 Rozvoj optických metod pro analýzu nebezpečných látek v pracovním a životním prostředí 2013 2013
ROZP2013/13 Propagace a marketingová komunikace na FBI 2013 2013
SP2013/152 Vymezení kritérií a jejich implementace při určování kritičnosti prvků dopravní infrastruktury 2013 2013
SP2013/177 Posouzení experimentálních a simulačních možností řešení objektové evakuace při mimořádných situacích 2013 2013
SP2013/187 Experimentální výzkum chování textilií a celých materiálových sestav zásahového oděvu v různých podmínkách tepelné zátěže a dalších parametrů prostředí a stanovení limitů použití zásahových oděvů jak z hlediska použitých materiálů, tak i komfortu hasiče. 2013 2013
SP2013/195 Výběr struktury dat vypovídající o potřebě zabezpečení území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany 2013 2013
CZ.1.07/3.2.07/03.0050 Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji 2012 2015
CZ.1.07/2.4.00/31.0049 Posilování partnerství a vzdělávání v oblasti bezpečnosti průmyslu 2012 2014
CZ.1.07/3.2.07/03.0117 Další vzdělávání lektorů v oblasti bezpečnostních postupů na letišti v MSK – AERO SECURE 2012 2014
HS021201 K.B.K. fire, Netopil, 2839 2012 2012
HS021202 Valdmann Zbyněk, Netopil, 2839 2012 2012
HS040203 K.B.K. fire, Věžníková, 2869 2012 2012
HS040204 Šimeček, Serafin, 2855 2012 2012
ROZP2012/ Rozvoj laboratoří FBI 2012 2012
SP2012/120 Svolávání členů krizových štábů v Moravskoslezském kraji s využitím AMDS 2012 2012
SP2012/13 Vliv různé velikosti tepelné zátěže na mikroklima hasiče v zásahovém oděvu a na vybrané fyziologické parametry hasiče 2012 2012
SP2012/174 Studie rizik u vybraných elektroenergetických podnikatelských subjektů. 2012 2012
SP2012/87 Implementace technologie RFID z pohledu fyzické ochrany 2012 2012
SP2012/97 Screening znečištění ovzduší platinovými kovy z dopravy na území města Ostravy 2012 2012
CZ.1.05/4.1.00/04.0202 Celková rekonstrukce FBI - II. etapa 2011 2014
CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy 2011 2014
CZ 1.07/2.2.00/15.0142 Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství 2011 2013
LD11012 Kombinované modely chemické kinetiky a fluidní dynamiky pro simulace procesů čistšího spalování 2011 2013
HS040101 VVUÚ, Serafín, 2855 2011 2011
HS040103 Slévárna a model. N.Ransko,Dubový,2842 2011 2011
HS040105 OZO Ostrava, Věžníková, 2869 2011 2011
SP2011/190 Antropogenní zdroje nanočástic v životním prostředí 2011 2011
HS040001 VVUÚ, Serafín, 2855 2010 2010
HS040002 VVUÚ, Serafín, 2855 2010 2010
HS040004 VVUÚ, Serafín, 2855 2010 2010
HS040005 VVUÚ, Serafín, 2855 2010 2010
ROZP2010/C4 Podpora výuky na technických vysokých a středních školách výukovým videoprogramem „Požární experiment na administrativní budově“ 2010 2010
SP/2010148 Infračervená diagnostika procesů hoření a hašení 2010 2010
HS010906 ČR-Minist. vnitra, Dudáček,2803 2009 2009
HS030905 Minova Bohemia,,Filipi,2821 2009 2009
HS010811 AK-FBI,Radecká,2801 2008 2009
HS010801 Řed. silnic a dálnic-Zrušeno!!! 2008 2008
HS010802 2.mez.konf.Bezpečn. inž.,Bernatík,2833 2008 2008
HS010803 Ředitelství silnic a dálnic,Dudáček,2803 2008 2008
HS010804 Pragoprojekt,Dudáček,2803 2008 2008
HS010805 SUDOP Praha, Dudáček,2803 2008 2008
HS010806 Technické laboratoře Opava,Vaňásek,2838 2008 2008
HS010807 PUDIS, Dudáček,2803 2008 2008
HS010808 PRAGOPROJEKT,Dudáček,2803 2008 2008
HS010809 AK-Požární ochrana,Netopilová,2823 2008 2008
HS010810 Řed.silnic a dálnic,Dudáček,2803 2008 2008
HS010812 Ministerstvo vnitra, Dudáček,2803 2008 2008
HS030801 Pragoprojekt,Bradáčová,2818 2008 2008
HS030802 REDCOCK,Kučera,2856 2008 2008
HS030803 Technické laboratoře Opava,Filipi,2821 2008 2008
HS030804 Správa žel. dopr. cesty,Šenovský,2814 2008 2008
HS030805 Moravskoslezské cukrovary,Kročová,2892 2008 2008
HS030806 Technické laboratoře, Filipi,2821 2008 2008
HS040801 ISAN Radiátory,Věžníková,2869 2008 2008
HS040802 Technické laboratoře,Vaňásek,2838 2008 2008
HS040803 Okresní soud v Kolíně,Damec,2834 2008 2008
HS040804 Technické laboratoře Opava, Vaňásek,2838 2008 2008
HS040805 OSTROJ a.s.,Váchová,2871 2008 2008
HS040806 Technické laborat. Opava,Vaňásek,2838 2008 2008
HS040807 Technické laboratoře,Vaňásek,2838 2008 2008
HS040808 Technické laboratoře ,Věžníková,2869 2008 2008
HS040809 ROCKWOOL,Bernatík,2833 2008 2008
HS040810 Atlas Copco,p.Damec,tel.2834 2008 2008
HS040811 ROCKWOOL, Bernatík,2833 2008 2008
HS040812 Chart Ferox, Bernatík,2833 2008 2008
HS010601 Měření při ověření podmínek požární bezpečnosti v tunelu valík na dálnici D5 2006 2006
HS021607 Stanovení teploty vznícení alt paliva ALTBREN 2006 2006
HS021608 Stanovení kyslíkového čísla tkaniny 2006 2006
ROZP2006/371 Rozšíření nabídky výuky v kombinované formě studia bakalářského studijního programu "Požární ochrana a průmyslová bezpečnost" - studijní obor Bezpečnost práce a procesů, Technická bezpečnost osob a majetku a Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 2006 2006
ROZP2006/372 Inovace a uskutečnění programu celoživotního vzdělávání Univerzity 3. věku "Požární ochrana a bezpečnost" 2006 2006
ROZP2006/373 Příprava systému praxí pro bakalářský studijní program Požární ochana a průmyslová bezpečnost v rámci strukturovaného studia 2006 2006
ROZP2006/374 Rozvoj strukturovaného studijního programu "Požární ochrana a průmyslová bezpečnost" 2006 2006
hs010602 Vypracování operativně taktické studie tunelu Vestec-Lahovice 2006 2006
HS030501 T984 protipožární nástřiky ve venkovních systémových kanálech 1-4 2004 2005

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/15 Inovace předmětu Management krizových situací 2021 2021
RPP2021/20 Inovace předmětu Mechanické zábranné systémy 2021 2021
RPP2021/40 Krizový management 2021 2021
RPP2021/51 Vizualizace postupů práce se systémy ochrany proti pádu nebo pro zachycení pádu 2021 2021
RPP2020/129 Inovace předmětu Ochrana obyvatelstva a environmentální bezpečnost 2020 2020
RPP2020/131 Inovace předmětu Transport nebezpečných látek a odpadů 2020 2020
RPP2020/141 Inovace předmětu Analýza rizik závažných havárií jako odezva na požadavky průmyslu 2020 2020
RPP2020/156 Tvorba studijní opory pro předmět Management v bezpečnosti 2020 2020
RPP2020/157 Inovace předmětu Protipožární a bezpečnostní systémy 2020 2020
RPP2019/29 Multimedializace pracovních postupů stanovení PTCH 2019 2019
RPP2019/35 Inovace předmětu Úvod do environmentální bezpečnosti 2019 2019
RPP2019/36 Inovace předmětu Posuzování rizik 2019 2019
RPP2019/45 Zvýšení atraktivity cvičení v předmětu Vliv havárií na ŽP pro studenty FBI 2019 2019
RPP2019/47 Inovace předmětu Měřicí metody a metrologie 2019 2019
RPP2019/50 Inovace předmětu Zabezpečovací systémy 2019 2019
RPP2017/144 Inovace předmětu Ochrana před zářením I. 2017 2017
RPP2017/182 Inovace předmětu Zkušebnictví a certifikace 2017 2017
RPP2017/189 Inovace předmětu Stroje, zařízení a technologie 2017 2017
RPP2017/203 Multimedializace rozvoje požáru v místnosti 2017 2017
RPP2017/208 Inovace předmětu Metody rizikového inženýrství 2017 2017
RPP2017/210 Inovace předmětu Posuzování vlivů na životní prostředí 2017 2017
RPP2016/130 Učební pomůcky pro zvýšení efektivity a atraktivity výuky nových předmětů na FBI 2016 2016
RPP2016/135 Inovace předmětu Ochrana životního prostředí v podniku 2016 2016
RPP2016/138 Inovace předmětu Analýza nebezpečí a rizik II. 2016 2016
RPP2016/54 Inovace předmětu Fyziologie studijních oborů Fakulty bezpečnostního inženýrství 2016 2016
RPP2016/72 Inovace předmětu Prevence havárií a nehod 2016 2016
RPP2016/83 Inovace předmětu Zkušebnictví a certifikace 2016 2016
FRVS2015/173 Inovace předmětu Pracovní rizika pro zvýšení kompetencí studentů v praktické aplikaci 2015 2015
FRVS2015/198 Inovace předmětu Výbušniny a účinky výbuchů 2015 2015
FRVS2015/48 Multimedializace předmětu Organizace a řízení v PO 2015 2015
FRVS2014/109 Inovace studijního předmětu Počítačové praktikum 2014 2014
FRVS2014/144 Inovace předmětu Právní a technické předpisy BP-Bc. pro zvýšení porozumění a aktivity studentů 2014 2014
FRVS2014/146 Inovace výuky protivýbuchové prevence 2014 2014
FRVS2014/227 Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole 2014 2014
FRVS2013/1458 Inovace technických studijních předmětů Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti analýzy rizik území 2013 2013
FRVS2011/2301 Modernizace výukových materiálů v oblasti experimentálního stanovení požárně-technických a mechanických charakteristik materiálů 2011 2011
FRVS2008/1111 Laboratoř pokročilých spektroskopických technik v bezpečnostním inženýrství 2008 2008
FRVS2008/427 Rozšíření výukové laboratoře protivýbuchové ochrany a bezpečnosti průmyslu 2008 2008
FRVS2007/1398 Inovace studijních předmětů Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti nebezpečných látek a odpadů a jejich transportu 2007 2007
FRVS2007/1759 Inovace náplně a formy výuky v předměrech Stavební konstrukce a Stavební konstrukce a požární bezpečnost 2007 2007
FRVS2006/2154 Inovace předmětu Analýza pracovních rizik 2006 2006
FRVS2006/2483 Rozvoj a inovace ergonomické laboratoře 2006 2006
FRVS2006/3166 Učebna krizového řízení 2006 2006
FRVS2005/1310 Inovace studijních oborů Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti prevence závažných havárií 2005 2005
FRVS2005/2038 Inovace studijních programů Fakulty bezpečnostního inženýrství v předmětu Ochrana objektu 2005 2005
FRVS2005/2850 Vybavení laboratoře pro stanovování škodlivin 2005 2005
FRVS2005/3549 Inovace studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost v předmětu Nauka o materiálu 2005 2005
FRVS2005/3562 Případové studie 2005 2005
FRVS2005/3567 Rozvoj informačních technologií Fakulty bezpečnostního inženýrství 2005 2005
FRVS2005/3582 Inovace studijních programů Fakulty bezpečnostního inženýrství v předmětu Odolnost stavebních konstrukcí 2005 2005
FRVS2004/268 Inovace studijních oborů FBI VŠB-TU v předmětu Požární bezepčnost staveb 2004 2004

Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
JB10/03 Ochrana před radioaktivními, chemickými a biologickými látkami 2003 2005

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TITSMPO140 Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů 2024 2024
Výzkum nezbytných požadavků pro předprojektovou přípravu, projektování, pro úkony před uvedením pracoviště do provozu a pro samotné práce v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu a při naklád. s výbuš. v organizacích dozorovaných státní báňskou správou (TITBCBU309) 2024 2024
CK04000274 Výzkum a vývoj inovativních metod a materiálů pro navrhování tunelových staveb z hlediska požární bezpečnosti 2023 2025
CK03000182 Výzkum stavebně-technických požadavků na využití národní pozemní infrastruktury TEN-T k řešení krizových situací velkého rozsahu 2022 2025
SS02030008 Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost 2021 2026
SS03010139 Vývoj pokročilých metod pro sledování plynných a aerosolových škodlivin 2021 2024
CK01000015 Zvýšení odolnosti a bezpečnosti železniční infrastruktury a minimalizace dopadů na ostatní sektory dopravní infrastruktury (SECURAIL) 2020 2023
TL01000470 Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciální vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství 2018 2021
TA02010488 Požárně odolné konstrukce pro tunelové stavby s využitím lehkého betonu Liapor 2012 2015
TA02030441 Virtuální simulace evakuačních a transportních procesů chodců 2012 2014

Visegradský fond

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Visegrad Fund 2020 2021

VŠB - TUO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
021602 Stanovení bodu vzplanutí a kaslíkového čísla u vzorku lepící ampule Celtite 2006 2006
021603 Stanovení kyslíkového čísla u dvou vzorků materiálů firmy Dr. Klaus Schulte 2006 2006
021604 Stanovení kyslíkového čísla u vzorku ventilační fólie, tkaniny Rollmate a hadice 2006 2006
021605 Odbozné posouzení příčin vzniku zahoření na výrobní lince náhradního paliva 2006 2006
021606 Stanovení kyslíkového čísla zaváděcí trubky a pažnice Rollmate 2006 2006
021607 Stanovení teploty vznícení u vzorku alternativního paliva ALTBREN 2006 2006
021608 Stanovení kyslíkového čísla tkaniny 711506 a PU pěny Carbofix 2006 2006
605/2006-O26 Bezpečnost železniční dopravy v tunelech II.etapa 2006 2006

Zahraniční projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
3213200008 Inovativní sorbenty na bázi uhlíku jako účinný způsob dočišťování odpadních vod 2022 2024

Česká rozvojová agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22/2014/07 Odborná pomoc pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Moldavsku 2014 2015