Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava spolupracuje s celou řadou institucí, orgánů i spolků doma i v zahraničí.

Mezinárodní organizace

Fakulta bezpečnostního inženýrství navázala spolupráci s významnými pracovišti v Evropě, které se zabývají otázkami řešení bezpečnosti:

Klastry

Klastr je geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují.

Fakulta bezpečnostního inženýrství přispěla k založení Bezpečnostně technologického klastru.

Technologické platformy

Technologická platforma je kooperační oborové seskupení sdružující klíčové hráče daného odvětví, a to zejména průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy. Všechny tyto subjekty se podílejí na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni.

Fakulta bezpečnostního inženýrství založila Českou technologickou platformu bezpečnosti průmyslu a zároveň je členem ETPIS European Technology Platform for Industial Safety. Dále se fakulta podílí na činnosti: