Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Langr

Ing. Mgr. Jan Langr

Absolvent oboru bezpečnostní inženýrství

Na Fakultě bezpečnostního inženýrství jsem studoval obor bezpečností inženýrství, který jsem v roce 2004 zakončil titulem Ing.

Dnes vykonávám funkci tajemníka bezpečnostní rady a povodňové komise statutárního města Olomouce. V rámci své funkce jsem vedl nebo se spolupodílel na mnoha významných projektech a stavbách v oblasti ochrany obyvatelstva nebo protipovodňových opatření.

Celou svoji profesní dráhu se věnuji problematice ochrany obyvatelstva.  Ať to byly povodně, pandemie, uprchlická krize nebo mnohé jiné mimořádné události, které se nesmazatelně zapsaly do života spoluobčanů, vždy mi pomáhaly při jejich zvládání teoretické znalosti, které jsem získal díky studiu.

Budoucím absolventům bych chtěl zdůraznit jak moc je odborná úroveň v životě důležitá. Nikdy totiž nevíte, co vás čeká a jediná jistota je ta, že všechno bude jinak! 

Miklós

Ing. Jaroslav Miklós

Absolvent oboru Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu.

Studiem na Fakultě bezpečnostního inženýrství, které jsem v roce 2008 ukončil titulem inženýr v oboru Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu, jsem navazoval na předchozí absolvování Střední odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku. Pro studium na FBI jsem se rozhodl proto, abych praktické dovednosti nabyté na střední škole posunul na vyšší úroveň, která by mi umožnila plnohodnotně se věnovat požární bezpečnosti aplikované na prevenci. Po studiu jsem začal kariéru v navrhování požární bezpečnosti staveb a brzy se etabloval jako zaměstnanec přední projekční společnosti v oboru. Svou kvalifikaci jsem dále zvyšoval jako autorizovaný inženýr a člen ČKAIT. Studium na FBI mi umožnilo vypracovat se postupně na nejvyšší příčky požární bezpečnosti, a i nadále mě motivuje k dalšímu rozvoji. Budoucím i současným studentům FBI přeji, aby nikdy nepřišli o zápal pro obor:)

Dubový

Ing. Roman Dubový, MBA

Absolvent oboru bezpečnostního inženýrství

Na Fakultě bezpečnostního inženýrství jsem studoval obor bezpečnostní inženýrství. V roce 2004 jsem studium zakončil titulem Ing. a v roce 2020 jsem si rozšířil své znalosti a dovednosti v oblasti leadership a soft skills na Cambridge Business School, kde jsem získal titul MBA. V současné době jsem ředitelem BOZP a OŽP a členem vedení společnosti Teva Czech Industries. Svou kariéru jsem započal ve společnosti Severomoravská energetika na pozici specialisty bezpečnosti práce, dále jsem rozvíjel svou odbornost například ve společnosti BC MCHZ, kde jsem získával zkušenosti v oblasti procesní bezpečnosti. Poté jsem pracoval jako odborný asistent na VŠB-TUO, FBI a předával tak nabyté znalosti a zkušenosti. Od roku 2012 pracuji pro společnost TCI, vedu tým v počtu 30 lidí a mám na starosti oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí, požární ochrany a ostrahy. Rovněž mám možnost vést a spolupracovat na globálních projektech společnosti a během posledních 11 let jsem poznal, v rámci auditů a bezpečnostních projektů, mnoho zahraničních závodů. S Fakultou bezpečnostního inženýrství spolupracuji dodnes a jsem hrdý na odvedenou práci katedry bezpečnosti práce a procesů a jejich studentů.

Pouč

plk. Ing. David Pouč,

Absolvent oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Studium na VŠB – TUO jsem zakončil v roce 2002. Po absolvování nástupního odborného výcviku v roce 1999 jsem v rámci řízené praxe nastoupil jako hasič – „student“ u Hasičského záchranného sboru města Ostravy. Tento okamžik de facto odstartoval mou kariéru profesionálního hasiče. Možnost téměř od začátku propojit studium s výkonem služby u HZS považuji ve svém životě za zcela zásadní a všem budoucím studentům ji vřele doporučuji. Úspěšné absolvování studia, získané praktické zkušenosti s fungováním sboru a osobní vášeň pro horolezectví mi následně od roku 2002 umožnila uplatnit se v problematice výcviku hasičů – lezců jako lektor a posléze jako vedoucí v nově vzniklém vzdělávacím zařízení HZS Královéhradeckého kraje. Fenomén hasičského lezení se snažím podporovat dodnes i jako ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Studium na Fakultě bezpečnostního inženýrství dokáže otevřít mnoho dveří. Ostatní je na vás…  Hodně štěstí.

Valouch

Michal Valouch, absolvent oboru technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu

 Absolvent oboru technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu.

Na Fakultě bezpečnostního inženýrství jsem studoval obor technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu, v roce 2010 jsem studium zakončil titulem inženýr. Profesní kariéru jsem nastartoval dne 2. 6. 2010 ve svém rodném městě v Prostějově u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje na pozici referent stavební prevence na územním odboru Prostějov. V roce 2013 jsem přešel na odbor prevence na Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, kde jsem z pozice referent, přes zástupce vedoucího a vedoucího oddělení stavebně technické prevence postupoval až na moji současnou pozici ředitele odboru prevence. V rámci své odbornosti působím v mnoha pracovních a expertních skupinách a komisích souvisejících s požární bezpečností, přímo se podílím na tvorbě právních předpisů a norem v oblasti požární prevence z věcného hlediska. Díky studiu jsem získal velké teoretické znalosti, které mi postupně, s přibývající praxí, začínají dávat čím dál větší smysl. Uvědomil jsem si, jak moc je pro moji práci vzdělání v oboru důležité.

Studentům doporučuji, ať si jdou za svými stanovenými cíli, vše je možné, ale je nutné tomu jít naproti. Je velmi důležité obklopovat se lidmi, kteří Vás podpoří ve vizích, ale zároveň umí být dostatečně kritičtí.

chumchal

Ing. Tomáš Chumchal

Territory Manager pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Amazon Web Services.

Tomáš Chumchal je absolventem Fakulty bezpečnostního inženýrství, oboru Technická bezpečnost osob a majetku.

Již během studií nastoupil do společnosti SECURITAS ČR, kde působil nejdříve jako interní auditor a poté jako Business Development Manager s odpovědností za projekty s využitím bezpečnostních technologií včetně kamerových systémů.

V roce 2015 nastoupil na pozici Key Account Managera ve švédské společnosti Axis Communications, která vynalezla první IP kameru a v současné době je přední světový výrobce bezpečnostních řešení. Zde byl odpovědný za rozvoj trhu v České republice a na Slovensku.

Od roku 2019 působí v Lucembursku jako Territory manager ve společnosti Amazon Web Services (AWS), světového lídra v oblasti Cloud computingu, s odpovědností za trhy v České republice a na Slovensku.

Ve volném čase se rád věnuje horské turistice a cestování s rodinou.

Korbelar

Ing. Ivan Korbelář

Velitel Hasičského záchranného sboru Letiště Ostrava

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?
Když jsem byl po 20 letech praxe u hasičů postaven do situace dálkově studovat vysokou školu, mé rozhodnutí bylo jednoznačné – VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vybral jsem si problematiku ochrany obyvatelstva a krizového řízení. A nelituji.

Co mi studium dalo?
Především širší a komplexnější pohled na oblast záchranářství. A to jak z pohledu veřejného zájmu, tak i z pohledu podniků. Rovněž spoustu nových přátel a to nejen hasičů, ale i z jiných oblastí. Vřele doporučuji.

Reznikova

Ing. Bc. Denisa Řezníková

Krajské ředitelství HZS Olomouckého kraje, Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?
Když jsem se před maturitou rozhodovala, kam dále na vysokou školu, padla má volba na Fakultu bezpečnostního inženýrství (Katedra ochrany obyvatelstva), VŠB - TU Ostrava. Důvodem byla jak atraktivita oboru Havarijní plánování a krizové řízení (resp. Bezpečnostní plánování), který se orientuje na problematiku ochrany obyvatelstva, tak také uplatnitelnost a dobré finanční ohodnocení absolventů.

Co mi studium dalo?
Studium různorodých předmětů mi dalo komplexní přehled nejen v oblasti bezpečnostního managementu území, ale také v ostatních oblastech souvisejících s bezpečností. Absolvováním studia jsem získala možnost stát se příslušníkem hasičského záchranného sboru.