Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je zapsána ve II. oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost.

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava má statut znaleckého ústavu na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Pavla Blažka, ze dne 2. dubna 2013, pod číslem jednacím 75/2013-OSD-SZN/6 v oborech BEZPEČNOST PRÁCE a POŽÁRNÍ OCHRANA.

Kontakt na sekretariát Znaleckého ústavu

Sídlo

Fakulta bezpečnostního inženýrství
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Lumírova 630/13
700 30  Ostrava - Výškovice

Korespondenční adresa

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
17. litopadu 2172/15
708 00 Ostrava - Poruba

E-mail: dekanat.fbi@vsb.cz
Telefon (spojovatelka): +420 597 321 111
Telefon (sekretariát děkana): +420 597 322 802

O znaleckém ústavu

Znalecký ústav Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, vypracovává znalecké posudky především pro potřeby Policie ČR a pro soudní řízení, a to v případech, kde se vyžaduje vysoká odbornost, kde se jedná zejména o revizní znalecké posudky. Současně znalecký ústav vypracovává znalecké posudky pro právnické a fyzické osoby.

Znalecký ústav disponuje špičkovými odborníky z řad profesorů a docentů s mnohaletou zkušeností pro dané obory Bezpečnosti práce a Požární ochrany což zaručuje vysokou kvalitu vypracovaných znaleckých posudků v souladu se zákonem o znalcích a tlumočnicích.

Rozsah znaleckého oprávnění

Požární ochrana:

 • požární ochrana

Bezpečnost práce:

 • příčiny požárů, výbuchů, havárií,
 • posuzování vybraných faktorů pracovních podmínek a pracovního prostředí,
 • hluk,
 • pracovní zátěž,
 • ergonomie pracoviště,
 • požadavky na pracovní místo,
 • škodliviny v pracovním ovzduší,
 • psychická zátěž při práci,
 • vnucené tempo,
 • monotonie,
 • technické požadavky a požadavky na používání osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí a obličeje, hlavy, dýchacích orgánů, těla, rukou a nohou,
 • měření hluku strojních zařízení a pracovišť,
 • posuzování technické bezpečnosti strojů a strojních zařízení