Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Katedry fakulty
Katedra požární ochrany

Katedra v současnosti garantuje výuku studijního obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

Odborné aktivity jsou zaměřeny na předcházení mimořádným událostem (požár, výbuch), zmírňování jejich následků a řešení bezpečné a efektivní likvidace s využitím teoretických znalostí a praktických dovedností.Katedra participuje na projektech vědy a výzkumu a nároč nějších úkolech pro praxi a získané poznatky publikuje a implementuje do výuky.

Zjistěte více

Katedra bezpečnosti práce a procesů

Odborné zaměření Katedry bezpečnosti práce a procesů představuje pokračování dlouhodobého rozvoje vědeckovýzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost, kdy se jako prioritní začala jevit oblast analýzy a prevence technologických rizik a rizik bezpečnosti práce.

V současné době se katedra významně profiluje v oblastech souvisejících s bezpečností práce a technologických procesů se zaměřením na nové oblasti jako jsou nanomateriály, bezpečnost člověk-robot a další.

Zjistěte více

Katedra ochrany obyvatelstva

Katedra v současnosti garantuje výuku studijních programů Ochrana obyvatelstva a krizový management a Bezpečnostní plánování. Podílí se na vzdělávání doktorandů v oblasti ochrany obyvatelstva, resilience kritické infrastruktury, krizového řízení a managementu bezpečnosti území. Zabezpečuje rovněž výuku v rámci Univerzity 3. věku.

Cílem katedry je především příprava studentů v komplexním vnímání bezpečnosti s usilováním o integraci doposud samostatně pojímaných oblastí požární ochrany, bezpečnosti průmyslu, ochrany obyvatelstva, případně dalších oblastí, do jediného koherentního celku.

Zjistěte více

Katedra bezpečnostních služeb

Katedra zabezpečuje výuku v oblasti otázek fyzické ochrany kritické infrastruktury, činnosti bezpečnostních služeb, vnitřní bezpečnosti státu, ochrany osob, objektů a podniků, bezpečnosti a ochrany civilního letectví před terorismem, extremismem a dalšími protiprávními činy, pyrotechnické činnosti, studie řízení rizika a otázky prevence dalších rizik vyplývajících z ochrany osob a majetku.

Zjistěte více

Pracoviště fakulty

Studijní oddělení

Studijní oddělení zabezpečuje komunikaci a řeší vzniklé problémy ohledně studia společně se studenty. Potřebujete pomoct? Seznamte se s úředními hodinami nebo neváhejte kontaktovat danou studijní referentku.  

Provoz laboratoří a výpočetní techniky

Provoz laboratoří a výpočetní techniky je účelovým pracovištěm fakulty. Hlavním úkolem pracoviště je technické zajištění provozu a rozvoje laboratoří fakulty včetně počítačových učeben provozovaných fakultou.

Centrum simulačních technolgií

Pracoviště určené ke zvyšování úrovně odborných praktických dovedností a znalostí studentů a v zaškolování stávajících a nových subjektů podílejících se na řešení mimořádných událostí a krizových situací.