Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta bezpečnostního inženýrství, jediná svého druhu v republice, je svým zaměřením unikátní vzdělávací a vědecko-výzkumné pracoviště. Zabývá se aktuálními bezpečnostními hrozbami, které souvisí s problematikou požárů, výbuchů, pracovních úrazů, průmyslových havárií, katastrofami, životním prostředím i úmyslnými trestnými činy.

Aktuálními trendy je zapojení do oblasti nanobezpečnosti a resilience. Komplexní znalosti v bezpečnosti rozvíjejí studenti v nových laboratořích, v mezinárodních týmech s využitím simulačního fakultního pracoviště a na studijních pobytech.

Fakulta úzce spolupracuje s hasiči, policií, celní správou, zpravodajskými službami, samosprávou a průmyslovými podniky, kde mohou absolventi následně získat zajímavé pracovní pozice.

SA105888.jpg

Vize fakulty

Naše úsilí směřujeme k cíli stát se předním vzdělávacím a vědecko-výzkumným centrem v oblasti bezpečnosti v České republice, dosahujícím uznání a respektu v zahraničí.

Kvalitním vzděláváním a vědecko-výzkumnou činností přispíváme k rozvoji společnosti na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Za účelem dosahování a šíření kvalitních výsledků rozvíjíme partnerství se vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi, veřejným a soukromým sektorem.

Rozvíjíme společnou komunitu založenou na spolupráci zaměstnanců a studentů fakulty.

Naše mise

Vychovávat tvořivé odborníky schopné řešit bezpečnostní výzvy moderního světa a rozvíjet společnou vědní disciplínu bezpečnosti.

Naším základním úkolem je:

Historie

Historie Fakulty bezpečnostního inženýrství sahá do roku 1968, kdy vzniknul první samostatný studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V současnosti je Fakulta bezpečnostního inženýrství součástí struktury VŠB-TU Ostrava a zabezpečuje výuku studijních oborů bezpečnostního charakteru pro více než 1000 studentů.

Historie

Historie Fakulty bezpečnostního inženýrství sahá do roku 1968, kdy vzniknul první samostatný studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V současnosti je Fakulta bezpečnostního inženýrství součástí struktury VŠB-TU Ostrava a zabezpečuje výuku studijních oborů bezpečnostního charakteru pro více než 1000 studentů.