Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pro akademický rok 2022/2023 jsme nově rozšířili nabídku studijních programů zaměřených na bezpečnost v PRAZE

OTEVŘELI JSME 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro 3 bakalářské programy 
v Ostravě a Praze v prezenční a kombinované formě

do programu Technická bezpečnost osob a majetku již přihlášky nepřijímáme

Bakalářské studium

Absolventi bakalářského studijního programu získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi nebo pro navazující magisterské studium.

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

Další vzdělávání

Proč studovat na FBI