Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava se každý rok podílí na pořádání soutěží v požárním sportu.