Fakulta bezpečnostního inženýrtsví, VŠB-TU Ostrava se každý rok podílí na pořádání soutěží v požárním sportu.