Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuální počasí

Aktuální počasí

Aktuální počasí na Fakultě bezpečnostního inženýrství (aktualizace každých 5 minut)

Počasí za 24 hodin

Počasí na Fakultě bezpečnostního inženýrství za 24 Hodin (aktualizace každých 10 minut)

Přehled funkcí meteostanice

Přehled funkcí a měření meteostanice VANTAGE PRO2+

MetoStanice1.JPG

Počasí na Fakultě bezpečnostního inženýrství

Znalost údajů o meteorologické situaci je potřebná v celé řadě situací, mimo jiné jsou tyto údaje jedním ze vstupů potřebných pro řešení rozptylu škodlivin v ovzduší např. v případě havarijního úniku.

Na FBI je instalována meteorologická stanice VantagePro2+ firmy DAVIS. Stanice sleduje rychlost a směr větru, teplotu a vlhkost ve výšce 2 m nad zemí a ve výšce 0,6 m nad zemí (teplota2 a vlhkost2), UV záření, solární radiaci a srážky.

Údaje z meteorologické stanice jsou publikovány na WWW stránkách fakulty (viz odkazy níže). Aktuální údaje jsou aktualizovány každých 5 minut, přehled za uplynulých 24 hodin (obsahuje grafické zobrazení) je aktualizován každých 10 minut. Zveřejněny jsou i reporty za měsíc a rok ve standardním formátu NOAA (vzhledem k prozatím zkušebnímu a krátkému provozu stanice jsou jen orientační).

Meteorologická stanice VantagePro2+ má i komunikační modul WeatherLink for Emergency Response, jehož prostřednictvím jsou údaje o aktuální meteorologické situaci automaticky načítány do software CAMEO® (jehož součástí je i ALOHA) vyvinutého NOAA a EPA).

NOAA reporty

Report za tento měsíc

Přehled naměřených hodnot počasí za tento měsíc.

Report za minulý měsíc

Přehled naměřených hodnot počasí za minulý měsíc.

Roport za tento rok

Přehled naměřených hodnot počasí za celý kalendářní rok.