Počasí na Fakultě bezpečnostního inženýrství

Znalost údajů o meteorologické situaci je potřebná v celé řadě situací, mimo jiné jsou tyto údaje jedním ze vstupů potřebných pro řešení rozptylu škodlivin v ovzduší např. v případě havarijního úniku.

Na FBI je instalována meteorologická stanice VantagePro2+ firmy DAVIS. Stanice sleduje rychlost a směr větru, teplotu a vlhkost ve výšce 2 m nad zemí a ve výšce 0,6 m nad zemí (teplota2 a vlhkost2), UV záření, solární radiaci a srážky.

Údaje z meteorologické stanice jsou publikovány na WWW stránkách fakulty (viz odkazy níže). Aktuální údaje jsou aktualizovány každých 5 minut, přehled za uplynulých 24 hodin (obsahuje grafické zobrazení) je aktualizován každých 10 minut. Zveřejněny jsou i reporty za měsíc a rok ve standardním formátu NOAA (vzhledem k prozatím zkušebnímu a krátkému provozu stanice jsou jen orientační).

Meteorologická stanice VantagePro2+ má i komunikační modul WeatherLink for Emergency Response, jehož prostřednictvím jsou údaje o aktuální meteorologické situaci automaticky načítány do software CAMEO® (jehož součástí je i ALOHA) vyvinutého NOAA a EPA).