Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kolegium je stálým poradním orgánem děkana. Jeho složení určuje děkan.

Seznam členů kolegia děkana

Osoba Funkce
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA Děkan
doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Proděkanka pro pedagogickou činnost
doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Proděkanka pro vědu a výzkum
prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Proděkan pro zahraničí a vnější vztahy
Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Proděkanka pro rozvoj a spolupráci s průmyslem
Ing. Christina Akritidu Tajemník
Gabriela Žilová Vedoucí oddělení Provoz laboratoří a výpočetní techniky
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Vedoucí Katedry požární ochrany
Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Vedoucí Katedry ochrany obyvatelstva
Ing. Petr Lepík, Ph.D. Vedoucí Katedry bezpečnosti práce a procesů, Předseda Akademického senátu FBI
Přečková Martina, Bc. PR FBI
Dvořáková Barbora, Ing. et Ing. oddělení projektů
Ing. Petr Bitala, Ph.D. Předseda Akademického senátu FBI
Martin Haváček Zástupce studentské komory