VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství

Organizační struktura fakulty vysoké školy, bývá veřejnosti často velmi vzdálená. Rádi vám ji přiblížíme.