Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přijímací řízení pokračuje - letos bez "přijímaček"

PODEJ PŘIHLÁŠKU A ZAČNI STUDOVAT NA FBI

Termín podávání přihlášek v 2. kole: do 31. 7. 2020

Připravujeme pro vás další ročník festivalu!

Motivační stipendia pro prváky v akademickém roce 2020/2021

Studenti prvních ročníků mohou získat stipendia Moravskoslezského kraje.

Informace o opatřeních k prevenci šíření koronaviru COVID-19

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Jsme nejmladší fakultou Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava. Poskytujeme bakalářské, magisterské i doktorské studium zaměřené na problematiku bezpečnostních hrozeb. Realizujeme nebo se spolupodílíme na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Studuj na FBI. Studuj unikátní obory zaměřené na bezpečnost a staň se žádaným odborníkem na trhu práce.