Motivační stipendia pro prváky

Studenti prvních ročníků mohou získat stipendia Moravskoslezského kraje.

Jsme Fakulta bezpečnostního inženýrství
VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství je jedna z nejmladších fakult Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium v studijních programech v prezenční i kombinované formě zaměřenou na problematiku bezpečnostních hrozeb. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Studuj na FBI. Studuj unikátní obory zaměřené na bezpečnost a staň se žádaným odborníkem na trhu práce.