Dne 4. září 2019 se uskuteční XVI. mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů.

Konference se koná pod záštitou doc. Ing. Jiřího Pokorného, Ph.D., MPA, děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava.
Odborným garantem konference je doc. Ing. David Řehák, Ph.D. z Katedry ochrany obyvatelstva Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Organizátoři konference

Fakulta bezpečnostního inženýrství Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.

Partneři konference

utb uniza

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Nenašli jste důležitou informaci ke konferenci nebo k přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.