Startujeme přijímací řízení pro rok 2019/2020

Termín podávání přihlášek pro bakalářské a navazující magisterské studium v prvním kole přijímacího řízení  je od 1. prosince 2018 do 31. března 2019.

Motivační stipendia pro prváky

Studenti prvních ročníků mohou získat stipendia Moravskoslezského kraje.

Reprezentační ples univerzity 2019

Přijměte pozvání na náš ples, hlavní hvězdou večera bude skupina The Backwards.

Green Light Startup Show

Který startup letos zazáří?

Registrujte se na akci a přijďte se podívat!

28. 2. 2019, 15 - 19:00, aula VŠB-TUO

Kariéra PLUS 2019

Letošní 12. ročník největšího veletrhu pracovních příležitostí v našem regionu se uskuteční v úterý 12. března 2019, 09:00 – 15:00 v aule VŠB-TUO.

Jsme Fakulta bezpečnostního inženýrství
VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství je jedna z nejmladších fakult Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium v studijních programech v prezenční i kombinované formě zaměřenou na problematiku bezpečnostních hrozeb. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Studuj na FBI. Studuj unikátní obory zaměřené na bezpečnost a staň se žádaným odborníkem na trhu práce.