V dnech 2. – 3. května 2019 proběhne Otevřené akademické mistrovství České republiky v požárním sportu. Mistrovství je určeno pro studenty prezenčního a kombinovaného studia vysokých škol z ČR i ze zahraničí a pro tři nejlépe hodnocené střední školy (resp. družstva) ze Středoškolského mistrovství ČR v požárním sportu.

Pořadateli jsou Studentský klub požárního sportu ve spolupráci s Vysokou školou báňská – Technickou univerzitou Ostrava a její Fakultou bezpečnostního inženýrství, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Česká asociace akademických technických sportů a město Ostrava.

Kontkatní formulář