Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava má přesah také do zahraničí, kde se podílí na osvětě, vzdělávání i vědecké činnosti.

Naše priority a cíle

Rozvoj mezinárodní vědeckovýzkumné činnosti FBI souvisí se zaměřením na podporu aktivit v těchto prioritních výzkumných směrech:

  • Požárně bezpečnostní vědy
  • Bezpečnost technologií
  • Resilience

Prohlubování mezinárodní spolupráce je nezbytné pro zabezpečení jednotného evropského přístupu k řešení bezpečnosti člověka, který se dostal do nesnází, což je hlavním krédem Fakulty bezpečnostního inženýrství.

Oddělení mobility studentů

Toto oddělení poskytuje poradenství a podporu studentům a zaměstnancům, kteří se chystají vycestovat do zahraničí.

Oddělení mobility studentů

Toto oddělení poskytuje poradenství a podporu studentům a zaměstnancům, kteří se chystají vycestovat do zahraničí.