Fakulta bezpečnostního inženýrství společně se Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. pořádá v průběhu roku konference, kde probíhá výměna informací z oblasti výzkumu mezi akademickou a podnikovou sférou.