Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na Fakultě bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO je systém managementu kvality ISO 9001 zaveden od roku 2006.

Certifikovaný systém řízení jakosti

Vedení VŠB-TUO v r. 2003 rozhodlo modifikovat systém řízení univerzity, tak aby byl schopen reagovat na měnící se podmínky v ČR, zejména narůstající konkurenci v oblasti VŠ. V návaznosti na Bolognskou deklaraci, která zdůrazňuje důraz na kvalitu vzdělávání, bylo rozhodnuto zavést na VŠB-TUO systém managementu kvality (SMK) jako nedílnou součást řízení univerzity.

Z existujících koncepcí byla zvolena jako výchozí koncepce ISO 9001. Důvody pro volbu této koncepce byly následující.:

  • Přínosy ze zavedení systému managementu kvality dle mezinárodního standardu.
  • ISO 9001 byly mnohonásobně prokázány při jeho zavádění v celé řadě organizací jak výrobních, tak i nevýrobních.
  • Neexistují zásadní důvody proč by k analogickým přínosům nemělo dojít při jeho zavedení na VŠ.
  • Systém managementu kvality dle ISO 9001 umožňuje zřetelným způsobem, prostřednictvím certifikátu, komunikovat vzhledem k partnerům VŠ, že způsob řízení VŠ odpovídá mezinárodně uznávaným standardům.

Více informací o certifikovaném systému řízení jakosti naleznete na webových stránkách univerzity.