Věda a výzkum

Banner-VaV

Vědeckovýzkumné zaměření fakulty pokrývá širokou oblast bezpečnostního inženýrství, zejména pak:

  • požární ochrany,
  • bezpečnosti průmyslu,
  • bezpečnosti práce a procesů,
  • technické bezpečnosti osob a majetku,
  • ochrany obyvatelstva.

© 2018 VŠB-TU Ostrava