Fakulta patří mezi špičkové fakulty v České republice, které poskytují zázemí a potenciál pro výzkum v oblasti bezpečnostního inženýrství.

Oblasti výzkumu

Věda a výzkum jsou důležitou součástí Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro oblast výzkumu a vývoje je proděkanka pro vědu a výzkum doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.

doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.

Fakultní laboratoře

Fakulta bezpečnostního inženýrství má jedinečné laboratoře, jejichž popis je uveden v příloze časopisu 112, ze dne 15.4.2019.

Fakultní laboratoře

Fakulta bezpečnostního inženýrství má jedinečné laboratoře, jejichž popis je uveden v příloze časopisu 112, ze dne 15.4.2019.