Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oddělení projektů FBI se věnuje poskytování kvalitních informačních, konzultačních a asistenčních služeb ve fázi přípravy i realizace projektů, výzkumným pracovníkům, kteří se chtějí zapojovat do mezinárodních programů a realizovat VaV projekty na národní i nadnárodní úrovni.

Aktivní podpora výzkumných pracovníků při navazování a rozvíjení mezinárodní spolupráce, přípravě projektových žádostí a realizaci dalších aktivit na mezinárodní úrovni, prostřednictvím podpory mobilit (výjezdy pracovníků FBI, hostování zahraničních expertů), účasti na partnerských setkáních, organizace koordinačních setkání atd.

Naše služby

Poskytování informací

o programech podpory, výzvách, nabídkách spolupráce, seminářích, workshopech, …

Vyhledání partnerů

portál CORDIS, partnerská setkání, národní kontaktní body, databáze

Asistence a podpora při přípravě projektů

administrace projektové žádosti, zajištění povinných příloh, risk management, diseminace & komunikace + dle domluvy komunikace s poskytovatelem dotace/národními kontakty

Asistence a podpora při realizaci projektu

projektový a finanční management, administrace, …

Konzultace, semináře, workshopy

projektový management, finanční management, diseminace, komunikace, popularizace, duševní vlastnictví….

 

Kontakty na pracovníky

Úřední hodiny: Po a St 8:00-12:00 nebo dle domluvy

příprava projektů, finanční řízení, administrativa

+420 596 992 986
kancelář LB108
finanční řízení, administrativa

+420 596 992 930
kancelář LB108
příprava projektů, projektové řízení

+420 596 992 984
kancelář LB108