Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ve vedení fakulty stojí děkan, který s podporou proděkanů určuje směr a vývoj fakulty.

Pokorny

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA

Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava

E-mail:
E-mail:
Telefon: +420 597 322 803

Krocova

doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.

Proděkanka pro studium

E-mail:
Telefon: +420 597 322 892

Barcova

doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.

Proděkanka pro vědu a výzkum

E-mail:
Telefon: +420 597 322 929

Bernatik

prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík

Proděkan pro zahraničí a vnější vztahy

E-mail:
Telefon: +420 597 322 833

Sikorova

Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D.

Proděkanka pro rozvoj a spolupráci s průmyslem

E-mail:
Telefon: +420 597 322 922

Kosatova

Ing. Silvie Košatová

Tajemník fakulty

E-mail:
Telefon: +420 597 322 980