Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO má právo přiznávat akademické tituly, konat habilitační řízení, konat řízení ke jmenování profesorem.

O řízeních

Seznam akreditovaných oborů, ve kterých je VŠB-TUO oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, je zveřejněn v Dokumentech na webových stránkách fakulty.

Podrobnější informace

Podrobnější informace o záhájených a uskutečněných habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Oznámení

Oznámení o zahájených habilitačních řízeních ke jmenování docentem a řízení ke jmenování profesorem.

Habilitační řízení

Seznam uskutečněných habilitačních řízeních

Řízení ke jmenování profesorem

Seznam uskutečněných řízení ke jmenování profesorem.