Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava se podílí na vzdělávání a osvětě dětí na středních, základních i mateřských školách u nás.

Vedeme děti ke vědě

Fakulta bezpečnostního inženýrství spolupracuje především se středními školami v rámci celé České republiky. Pro mladší děti fakulta organizuje junior univerzitu. Pomocí řady aktivit jako přednášky, workshopy, apod. napomáhá k popularizaci vědy a technických oborů a podporuje tak nadané žáky.

Od mateřských škol po středoškoláky

Snažíme se, aby děti získávaly vztah ke vědě už odmala. Organizujeme Letní školy, Junior univerzitu, na které si najdou program i ti nejmenší. Zábavnou formou je vzděláváme a odkrýváme taje vědy v oblasti bezpečnosti.

Od mateřských škol po středoškoláky

Snažíme se, aby děti získávaly vztah ke vědě už odmala. Organizujeme Letní školy, Junior univerzitu, na které si najdou program i ti nejmenší. Zábavnou formou je vzděláváme a odkrýváme taje vědy v oblasti bezpečnosti.

Jaké aktivity nabízíme?

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí řadu aktivit pro širokou veřejnost:

  • Letní škola
  • Junior univerzita
  • Univerzita 3. věku
  • Tematické přednášky
  • Workshopy

Seznam spolupracujících tuzemských vysokých škol

Fakulta bezpečnostního inženýrství v současnosti aktivně spolupracuje s následujícími univerzitami v celé šíři oblasti bezpečnostního inženýrství jako komplexního multidisciplinárního oboru:

Chcete s námi spolupracovat?

Napište nám

Spolupráce i za zdmi fakulty je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci jak s tuzemskými a zahraničními firmami, tak také se středními, základními i mateřskými školami. Pokud máte zájem o navázání partnerství, kontaktujte nás.