Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří se podílejí na spolupráci napříč obory, patří mezi jednu z klíčových aktivit Fakulty bezpečnostního inženýrství.

Nabídka pro firmy

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava spolupracuje s firmami a správními orgány na řešení různých aplikačních problémů, do kterých zapojuje také své studenty.

Mezinárodní spolupráce

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava má přesah také do zahraničí, kde se podílí na osvěte, vzdělání i vědecké činnosti.

Členství v organizacích

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava spolupracuje s celou řadou institucí , organů a spolků doma i v zahraničí.

Spolupráce se školami

Dlouhodobě spolupracujeme se středními, základními, ale i mateřskými školami.

Spolupráce se školami

Dlouhodobě spolupracujeme se středními, základními, ale i mateřskými školami.

Dlouhodobí partneři

Znalecký ústav

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava má statut znaleckého ústavu v oborech BEZPEČNOST PRÁCE a POŽÁRNÍ OCHRANA.

Chcete s námi spolupracovat?

Napište nám

Spolupráce i za zdmi fakulty je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci jak s tuzemskými a zahraničními firmami, tak také se středními, základními i mateřskými školami. Pokud máte zájem o navázání partnerství, kontaktujte nás.