Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří se na podílejí na spolupráci napříč obory, patří mezi jednu z klíčových aktivit Fakulty bezpečnostního inženýrství.

Nabídka pro firmy

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava spolupracuje s firmami a správními orgány na řešení různých aplikačních problémů, do kterých zapojuje také své studenty.

Mezinárodní spolupráce

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava má přesah také do zahraničí, kde se podílí na osvěte, vzdělání i vědecké činnosti.

Členství v organizacích

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava spolupracuje s celou řadou institucí , organů a spolků doma i v zahraničí.

Spolupráce se školami

Dlouhodobě spolupracujeme se středními, základními, ale i mateřskými školami.

Spolupráce se školami

Dlouhodobě spolupracujeme se středními, základními, ale i mateřskými školami.

Partneři

Dlouhodobě spolupracujeme s významnými partnery, se kterými se podporujeme v prosazování svých zájmů. I díky nim jsme lepší.

HZČR HZSMSK SPBI IOOLB Centrum dopravního výzkumu Ministerstvo životního prostředí PAVUS, a.s Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Akademie věd České Republiky Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. VVUÚ, a.s. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s. Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Znalecký ústav

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava má statut znaleckého ústavu v oborech BEZPEČNOST PRÁCE a POŽÁRNÍ OCHRANA.

Chcete s námi spolupracovat?

Napište nám

Spolupráce i za zdmi fakulty je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci jak s tuzemskými a zahraničními firmami, tak také se středními, základními i mateřskými školami. Pokud máte zájem o navázání partnerství, kontaktujte nás.