VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava spolupracuje s firmami a správními orgány na řešení různých aplikačních problémů, do kterých zapojuje také své studenty.

Smluvní výzkum

Fakulta bezpečnostního inženýrství rozvíjí spolupráci s průmyslovými podniky a orgány státní správy formou doplňkové činnosti. Orientuje se především na aplikační výsledky, za rok 2017 byly uzavřeny hospodářské smlouvy s 33 partnery.

Hospodářské smlouvy

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí spolupráci formou analýz rizik, měření v laboratoři, školení, apod. Hospodářské smlouvy bývají uzavírány často také v podobě znaleckých posudků.

Nabídka spolupráce

Potřebujete vypracovat analýzu rizik? Nebo potřebujete zajistit měření v laboratoři či zajistit školení?

Navazování spolupráce s pracovišti VŠB-TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství vítá spolupráci s průmyslovými podniky a orgány státní správy především v oblasti výzkumu (společné projekty, měření, konzultace) a v oblasti vzdělávání (odborné praxe a stáže pro studenty, témata bakalářských, diplomových a disertačních prací, přednášky odborníků z praxe).

Chcete s námi spolupracovat?

Napište nám

Spolupráce i za zdmi fakulty je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci jak s tuzemskými a zahraničními firmami, tak také se středními, základními i mateřskými školami. Pokud máte zájem o navázání partnerství, kontaktujte nás.