Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava spolupracuje s firmami a správními orgány na řešení různých aplikačních problémů, do kterých zapojuje také své studenty.

Požární inženýrství

Katedra požární techniky pořádá kurz "Požární inženýrství".

Požární inženýrství

Katedra požární techniky pořádá kurz "Požární inženýrství".

Posuzovaní rizik v území

Katedra ochrany obyvatelstva pořádá kurz "Posuzování rizik v území".

Smluvní výzkum

Fakulta bezpečnostního inženýrství rozvíjí spolupráci s průmyslovými podniky a orgány státní správy formou doplňkové činnosti. Orientuje se především na aplikační výsledky, za rok 2017 byly uzavřeny hospodářské smlouvy s 33 partnery.

Hospodářské smlouvy

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí spolupráci formou analýz rizik, měření v laboratoři, školení, apod. Hospodářské smlouvy bývají uzavírány často také v podobě znaleckých posudků.

Nabídka spolupráce

Potřebujete vypracovat analýzu rizik? Nebo potřebujete zajistit měření v laboratoři či zajistit školení?

Navazování spolupráce s pracovišti VŠB-TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství vítá spolupráci s průmyslovými podniky a orgány státní správy především v oblasti výzkumu (společné projekty, měření, konzultace) a v oblasti vzdělávání (odborné praxe a stáže pro studenty, témata bakalářských, diplomových a disertačních prací, přednášky odborníků z praxe).

Chcete s námi spolupracovat?

Napište nám

Spolupráce i za zdmi fakulty je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci jak s tuzemskými a zahraničními firmami, tak také se středními, základními i mateřskými školami. Pokud máte zájem o navázání partnerství, kontaktujte nás.