VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství

Chcete mít přehled o výsledcích vědecko-výzkumné a vývojové činnosti Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO? Nahlédněte do našich výročních zpráv.