Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta bezpečnostního inženýrství patří mezi špičkové fakulty v České republice, které poskytují  zázemí a potenciál pro výzkum v oblasti bezpečnostního inženýrství.

Čemu se věnujeme

  • Požární ochraně
  • Bezpečnosti průmyslu
  • Bezpečnosti práce a procesů
  • Technické bezpečnosti osob a majetku
  • Ochraně obyvatelstva

Vědeckovýzkumné zaměření jednotlivých kateder

Podrobnější informace o vědeckovýzkumném zaměření a vědeckovýzkumné činnosti jednotlivých kateder.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro oblast výzkumu a vývoje je proděkanka pro vědu a výzkum doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.

doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.