Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědecko-výzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny na předcházení mimořádným událostem (požár, výbuch), zmírňování jejich následků a řešení bezpečné a efektivní likvidace s využitím teoretických znalostí a praktických dovedností. Snahou katedry je participovat na projektech vědy a výzkumu a náročnějších úkolech pro praxi a získané poznatky publikovat a implementovat do výuky.

Konference

Katedra se pravidelně podílí na organizaci odborných konferencí a seminářů. Zjistěte jaké konference organizuje.

Zjistěte více

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro oblast výzkumu a vývoje pro katedru je vedoucí katedry doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.