Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na Katedře požární ochrany je řešena celá řada projektů ve spolupráci s domácími i zahraničními univerzitami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky i průmyslovými partnery.

Seznam řešených projektů

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SS03010139 Vývoj pokročilých metod pro sledování plynných a aerosolových škodlivin 2021 2024
RPP2021/51 Vizualizace postupů práce se systémy ochrany proti pádu nebo pro zachycení pádu 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/157 Inovace předmětu Protipožární a bezpečnostní systémy 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VI20192022118 Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR 2019 2022
VI20192021165 Stanovení požadavků na zásobování stavebních objektů požární vodou a jinými hasivy 2019 2021

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VH20182021035 Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu 2018 2021
VH20182020032 Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR 2018 2020

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LTC17071 Dekompoziční cesty chytrých paliv studované infračervenou spektroskopií 2017 2019
RPP2017/203 Multimedializace rozvoje požáru v místnosti 2017 2017

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VI20162019034 Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb 2015 2019
FRVS2015/48 Multimedializace předmětu Organizace a řízení v PO 2015 2015

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/3.2.07/04.0041 Prevence rizik v BOZP a koordinace na stavbách 2013 2014

2012

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TA02010488 Požárně odolné konstrukce pro tunelové stavby s využitím lehkého betonu Liapor 2012 2015
TA02030441 Virtuální simulace evakuačních a transportních procesů chodců 2012 2014
VG20122014074 Specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů požárního inženýrství 2012 2014

2011

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy 2011 2014
CZ 1.07/2.2.00/15.0142 Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství 2011 2013
LD11012 Kombinované modely chemické kinetiky a fluidní dynamiky pro simulace procesů čistšího spalování 2011 2013

2010

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ROZP2010/C4 Podpora výuky na technických vysokých a středních školách výukovým videoprogramem „Požární experiment na administrativní budově“ 2010 2010

2006

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VD20062010A06 Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva 2006 2010
VD20062008A04 Procesní analýza zranitelnosdti prvků kritické infrastruktury 2006 2008