Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra požární ochrany

Jsme Katedra požární ochrany

Jsme katedra, která zajišťuje výuku v atraktivním oboru v bakalářském i magisterském stupni studia, garantujeme také výuku doktorandů. Svým zaměřením rozvíjíme připravenost na mimořádné události. V rámci vzdělávacích i výzkumných aktivit cílíme především na prevenci mimořádných událostí i jejich taktické a strategické řešení. V této oblasti je velmi důležité spojení zkušeností odborníků z praxe i nových poznatků výzkumu, což zajišťuje unikátní a komplexní odbornou přípravu pro praxi ve všech oblastech požární ochrany s uplatnitelností v České republice i ve světě.