Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozhodujícím posláním Katedry požární ochrany je zabezpečovat výuku studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu a to v prezenční i kombinované formě studia.

Cílem studia je získání multidisciplinárních odborných znalostí v teoretické, tak i praktické rovině, které jsou nutné pro aplikaci v základních přístupech k řešení problémů spojených zejména se vznikem, rozvojem a/nebo likvidací požárů a dalších mimořádných událostí a navrhováním preventivních opatření pro jejich předcházení.

Baklářské studium

Absolventi bakalářského studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi v rámci činnosti Hasičského záchranného sboru ČR, případně v dalších složkách IZS nebo pro navazující magisterské studium.

Navazující magisterské studium

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi v oblasti, které se zabývají likvidací požárů a dalších mimořádných událostí, případně pro další vzdělání.

Doktorské studium

Absolventi doktorského studia jsou perfektně připraveni zvládat nejnáročnější úkoly aplikované vědy i praxe v oblasti zabývají se likvidací požárů a dalších mimořádných událostí.