Rozhodujícím posláním Katedry požární ochrany je zabezpečovat výuku studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu a to v prezenční i kombinované formě studia.

Cílem studia je získání multidisciplinárních odborných znalostí v teoretické, tak i praktické rovině, které jsou nutné pro aplikaci v základních přístupech k řešení problémů spojených zejména se vznikem, rozvojem a/nebo likvidací požárů a dalších mimořádných událostí a navrhováním preventivních opatření pro jejich předcházení.