Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra požární ochrany má přesah také do zahraničí, kde se podílí na osvětě, vzdělávání i vědecké činnosti.

Naše priority a cíle

Rozvoj spolupráce na mezinárodní úrovni v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu je jedním z prioritních cílů katedry. Katedra spolupracuje s výzkumnými organizacemi z celého světa při rozvoji požární ochrany. Významnou částí mezinárodní spolupráce je mobilita studentů a pracovníků na studijních i pracovních stážích.

Na mezinárodní úrovni se členové katedry dlouhodobě podílí na projektech COST.

Někteří členové působí v redakčních radách zahraničních časopisů – Krízový manažment, Safety & Fire Technique, DELTA, Communications, Materialy Buowlane, Safety & Fire Technique. Členství pracovníků v mezinárodních organizacích – CTIF komise požární prevence, CEN Evropský výbor pro normalizaci (CEN/TC 127/WG 8 - Fire Safety Engineering), COST CM1404 - Chemistry of Smart Energy Carriers and Technologies (SMARTCATS), COST Action FP1404 - Fire Safe Use of Bio-Based Building Products.

Oddělení mobility studentů

Oddělení poskytuje poradenství a podporu studentům a zaměstnancům, kteří se chystají vycestovat do zahraničí.

Oddělení mobility studentů

Oddělení poskytuje poradenství a podporu studentům a zaměstnancům, kteří se chystají vycestovat do zahraničí.

Mezinárodní výzkumná spolupráce probíhá obvykle formou krátkodobých týdenních pobytů. Nadstandardní spolupráce probíhá zejména s partnerskými slovenskými univerzitami – Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita vo Zvolene a Technická univerzita v Košiciach.