Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO vydává vědecké časopisy, které jsou přínosem pro studenty i odbornou veřejnost.

Periodika Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostního inženýrství

ISSN 1801-1764 (Print)
ISSN 1805-3238 (Online)
Vydavatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Zjistěte více

Časopis SPEKTRUM

ISSN 1211-6920
Vydavatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství

O časopise Archív časopisu