Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V oblasti vědy a výzkumu katedra úspěšně participuje na řešení řady významných projektů, a to jak na úrovni národní (zejména projekty Technologické agentury ČR a bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR), tak také mezinárodní (projekty evropského programu Horizon Evropa). Řešené projekty se zaměřují především do oblastí:

  • simulace činností krizových štábu při řešení mimořádných a krizových situací (SIMPROKIM)
  • resilience a ochrany kritické infrastruktury
  • komplexní bezpečnosti území (mapování rizik)

Konference

Katedra se pravidelně podílí na organizaci odborných konferencí a seminářů. Zjistěte jaké konference organizuje.

Zjistěte více

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro oblast výzkumu a vývoje pro katedru je vedoucí katedry doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.

doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.