Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra ochrany obyvatelstva je členem několika významných mezinárodních a národních organizací. Vedle toho s řadou dalších institucí, orgánů a spolků doma i v zahraničí intenzivně spolupracuje.

Mezinárodní organizace

Katedra je členem následujících mezinárodních organizací:

Katedra spolupracuje s následujícími mezinárodními organizacemi:

Technologické platformy

Technologická platforma je kooperační oborové seskupení sdružující klíčové hráče daného odvětví, a to zejména průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy. Všechny tyto subjekty se podílejí na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni.

Chcete s námi spolupracovat?

Napište nám

Spolupráce je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci jak s tuzemskými a zahraničními firmami, tak také se středními, základními i mateřskými školami. Ať už máte zájem o navázání partnerství nebo o pomoc s vedením dětí ke vědě, kontaktujte nás.