Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

„Katedra v současnosti garantuje bakalářský studijní program Ochrana obyvatelstva a krizový management a magisterský studijní program Bezpečnostní plánování.“

Cílem vzdělávání je především příprava studentů  ke komplexnímu vnímání bezpečnosti založeném na integraci doposud samostatně pojímaných oblastí požární ochrany, bezpečnosti průmyslu, ochrany obyvatelstva, krizového řízení do jednoho koherentního celku.

Katedra se podílí na vzdělávání doktorandů v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a managementu bezpečnosti území. Zabezpečuje rovněž výuku v rámci Univerzity 3. věku.

Baklářské studium

Absolventi bakalářského studijního oboru Ochrana obyvatelstva a krizový management získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi v rámci činnosti ve veřejné správě, složkách záchranného systému a ostatních sférách nebo pro navazující magisterské studium.

Navazující magisterské studium

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Bezpečnostní plánování mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi v oblasti, které se zabývají krizovou připraveností a komplexní bezpečností, případně pro další vzdělání.

Doktorské studium

Absolventi doktorského studia jsou připraveni zvládat nejnáročnější úkoly aplikované vědy i praxe v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Předpokladem přijetí je ukončené magisterské studium ve stejném nebo příbuzném oboru.

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Proč si vybrat Katedru ochrany obyvatelstva?

Pochová

Ing. Klára Pochová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?

Po bakalářském studiu jsem se rozhodovala, kam konkrétně směřovat v mém budoucím profesním životě. Protože jsem věděla, že chci najít uplatnění v jednom z oddělení prevence u Hasičského záchranného sboru, bylo studium na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO, FBI jasná volba. Nejen že mě zaujala problematika ochrany obyvatelstva a krizového řízení a s ní spojené vyučované předměty navazujícího magisterského studia programu Bezpečnostní plánování, ale také návaznost a spolupráce školy se příslušníky Hasičské záchranného sboru Moravskoslezského kraje, který byl pro mě cílovou destinací

Co mi studium dalo?

Během studia jsem měla mnoha možností rozšiřovat své znalosti v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení v praxi jak na tuzemské, tak zahraniční půdě, a setkávat se s odborníky utvářející nové i stávající směry dané problematiky. A i když to zní trochu zvláštně, nemůžu opomenout také to, že studium na fakultě ve mně prohloubilo zájem o další zajímavé vědní obory jako je například fyzika.

Řezníková

Ing. Bc. Denisa Řezníková

Krajské ředitelství HZS Olomouckého kraje, Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?
Když jsem se před maturitou rozhodovala, kam dále na vysokou školu, padla má volba na Fakultu bezpečnostního inženýrství (Katedra ochrany obyvatelstva), VŠB - TU Ostrava. Důvodem byla jak atraktivita oboru Havarijní plánování a krizové řízení (resp. Bezpečnostní plánování), který se orientuje na problematiku ochrany obyvatelstva, tak také uplatnitelnost a dobré finanční ohodnocení absolventů.

Co mi studium dalo?
Studium různorodých předmětů mi dalo komplexní přehled nejen v oblasti bezpečnostního managementu území, ale také v ostatních oblastech souvisejících s bezpečností. Absolvováním studia jsem získala možnost stát se příslušníkem hasičského záchranného sboru.