Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra v současnosti garantuje bakalářský studijní program Havarijní plánování a krizové řízení a magisterský studijní program Bezpečnostní plánování

Cílem vzdělávání je především příprava studentů  ke komplexnímu vnímání bezpečnosti založeném na integraci doposud samostatně pojímaných oblastí požární ochrany, bezpečnosti průmyslu, ochrany obyvatelstva, krizového řízení do jednoho koherentního celku.

Katedra se podílí na vzdělávání doktorandů v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a managementu bezpečnosti území. Zabezpečuje rovněž výuku v rámci Univerzity 3. věku.

Baklářské studium

Absolventi bakalářského studijního oboru Havarijní plánování a krizové řízení získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi v rámci činnosti ve veřejné správě, složkách záchranného systému a ostatních sférách nebo pro navazující magisterské studium.

Navazující magisterské studium

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Bezpečnostní plánování mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi v oblasti, které se zabývají krizovou připraveností a komplexní bezpečností, případně pro další vzdělání.

Doktorské studium

Absolventi doktorského studia jsou připraveni zvládat nejnáročnější úkoly aplikované vědy i praxe v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Předpokladem přijetí je ukončené magisterské studium ve stejném nebo příbuzném oboru.

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Proč si vybrat Katedru ochrany obyvatelstva?

Korbelář

Ing. Ivan Korbelář

Velitel Hasičského záchranného sboru Letiště Ostrava

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?
Když jsem byl po 20 letech praxe u hasičů postaven do situace dálkově studovat vysokou školu, mé rozhodnutí bylo jednoznačné – VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vybral jsem si problematiku ochrany obyvatelstva a krizového řízení. A nelituji.

Co mi studium dalo?
Především širší a komplexnější pohled na oblast záchranářství. A to jak z pohledu veřejného zájmu, tak i z pohledu podniků. Rovněž spoustu nových přátel a to nejen hasičů, ale i z jiných oblastí. Vřele doporučuji.

Řezníková

Ing. Bc. Denisa Řezníková

Krajské ředitelství HZS Olomouckého kraje, Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?
Když jsem se před maturitou rozhodovala, kam dále na vysokou školu, padla má volba na Fakultu bezpečnostního inženýrství (Katedra ochrany obyvatelstva), VŠB - TU Ostrava. Důvodem byla jak atraktivita oboru Havarijní plánování a krizové řízení (resp. Bezpečnostní plánování), který se orientuje na problematiku ochrany obyvatelstva, tak také uplatnitelnost a dobré finanční ohodnocení absolventů.

Co mi studium dalo?
Studium různorodých předmětů mi dalo komplexní přehled nejen v oblasti bezpečnostního managementu území, ale také v ostatních oblastech souvisejících s bezpečností. Absolvováním studia jsem získala možnost stát se příslušníkem hasičského záchranného sboru.