Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědecké a výzkumné aktivity katedry jsou primárně zaměřeny do oblasti ochrany obyvatelstva a ochrany kritické infrastruktury. Uvedenými aktivitami se katedra významně podílí na výzkumu přístupů a nástrojů pro zvyšování resilience území. Dále jsou aktivity katedry zaměřeny do oblasti inovace přípravy osob zařazených do krizových štábů a výzkum a vývoj podpůrných nástrojů pro modelování krizového managementu a následků mimořádných událostí.

Konference

Katedra se podílí na organizaci odborných konferencí a seminářů. Mezi nejvýznamnější konference lze zařadit:

  • Konferenci Ochrana obyvatelstva
  • Konferenci Požární ochrana
  • Konferenci Firesafety
  • Doktorandská konference Mladá věda

Konference jsou organizovány ve spolupráci se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství.

Ve spolupráci s Asociací velitelů hasičských záchranných sborů podniků ČR spoluorganizujeme odborné semináře Ostravice.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro oblast výzkumu a vývoje pro katedru je vedoucí katedry doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.

doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.