Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na Katedře ochrany obyvatelstva je řešena celá řada projektů ve spolupráci s domácími i zahraničními univerzitami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky i průmyslovými partnery.

Krizové řízení v příhraničních oblastech/Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza

Zlepšení odborné způsobilosti českých (VŠB-TU Ostrava) a polských (Politechnika Slaska) studentů v oblasti bezpečnostního inženýrství prostřednictvím realizace praktických seminářů, studijních návštěv a jazykového vzdělávání.

Simulace činností krizových štábu při řešení mimořádných a krizových situací (SIMPROKIM)

Specializované pracoviště pro přípravu osob zařazených do krizových štábů, prioritně na úrovni obcí s rozšířenou působností. Příprava osob probíhá prostřednictvím vzdělávacích kurzů.

Seznam řešených projektů

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VK01020132 Praktické ověření možnosti integrace umělé inteligence pro příjem tísňových volání pomocí hlasového chatbota, vyvinutého v rámci výzkumného projektu BV č. VI20192022169, s technologií pro příjem tísňové komunikace 112 a 150 v ČR (TCTV 112) 2023 2025
VK01030014 STRENGTH 2023: Posilování resilience subjektů pozemní dopravní kritické infrastruktury 2023 2025

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK03000182 Výzkum stavebně-technických požadavků na využití národní pozemní infrastruktury TEN-T k řešení krizových situací velkého rozsahu 2022 2025

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/15 Inovace předmětu Management krizových situací 2021 2021
RPP2021/40 Krizový management 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK01000015 Zvýšení odolnosti a bezpečnosti železniční infrastruktury a minimalizace dopadů na ostatní sektory dopravní infrastruktury (SECURAIL) 2020 2023
883522 Smart Spaces Safety and Security for All Cities (S4AllCities) 2020 2022
VI20192022151 CIRFI 2019: Indikace narušení resilience kritické infrastruktury 2020 2022
Visegrad Fund 2020 2021
RPP2020/129 Inovace předmětu Ochrana obyvatelstva a environmentální bezpečnost 2020 2020
RPP2020/156 Tvorba studijní opory pro předmět Management v bezpečnosti 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VI20192022119 Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárii s účastí nebezpečných látek (ISAAC), 2 zavedeni do OBD) 2019 2022
VI20192022169 Zapojení umělé inteligence do příjmu tísňového volání 2019 2022
VI20192021122 AR Safebook - Rozšířená virtuální realita pro prevenci v oblasti bezpečnosti 2019 2020
_2018-1-TR01-KA202-058236 If Accessible, I am Safe (IFAS) (druhe zavedeni do OBD) 2019 2020

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VH20182021037 Mapování rizik na území České republiky 2018 2021
VH20182020042 Ochrana obyvatelstva v územním plánování a při stanovení technických podmínek pro navrhování staveb 2018 2020

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2017/208 Inovace předmětu Metody rizikového inženýrství 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
16/186-0 Souhrn způsobů hodnocení kvality a odolnosti infrastruktury 2016 2016
RPP2016/138 Inovace předmětu Analýza nebezpečí a rizik II. 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VI20152019049 RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury 2015 2019

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22/2014/07 Odborná pomoc pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Moldavsku 2014 2015

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2013/1458 Inovace technických studijních předmětů Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti analýzy rizik území 2013 2013

2012

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/3.2.07/03.0050 Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji 2012 2015
VG20122014061 Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob 2012 2014

2011

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VF20112015018 Bezpečnost občanů - krizové řízení (2011 - 2015, NV0/VF) 2011 2015
VF20112013019 Objektivizace hrozeb a rizik zařízení pro výrobu a přenos elektřiny 2011 2013

2010

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VG20102015043 Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy 2010 2015