Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na Katedře ochrany obyvatelstva je řešena celá řada projektů ve spolupráci s domácími i zahraničními univerzitami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky i průmyslovými partnery.

Krizové řízení v příhraničních oblastech/Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza

Zlepšení odborné způsobilosti českých (VŠB-TU Ostrava) a polských (Politechnika Slaska) studentů v oblasti bezpečnostního inženýrství prostřednictvím realizace praktických seminářů, studijních návštěv a jazykového vzdělávání.

Simulace činností krizových štábu při řešení mimořádných a krizových situací (SIMPROKIM)

Specializované pracoviště pro přípravu osob zařazených do krizových štábů, prioritně na úrovni obcí s rozšířenou působností. Příprava osob probíhá prostřednictvím vzdělávacích kurzů.

Seznam řešených projektů

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
101121167 101121167 Holistic Capability and Technology Evaluation and Co-Creation Framework for Upskilled First Responders and Enhanced CBRN-E Response (TeamUP) 2024 2026

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VK01020132 Praktické ověření možnosti integrace umělé inteligence pro příjem tísňových volání pomocí hlasového chatbota, vyvinutého v rámci výzkumného projektu BV č. VI20192022169, s technologií pro příjem tísňové komunikace 112 a 150 v ČR (TCTV 112) 2023 2025
VK01030014 STRENGTH 2023: Posilování resilience subjektů pozemní dopravní kritické infrastruktury 2023 2025

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK03000182 Výzkum stavebně-technických požadavků na využití národní pozemní infrastruktury TEN-T k řešení krizových situací velkého rozsahu 2022 2025

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/15 Inovace předmětu Management krizových situací 2021 2021
RPP2021/40 Krizový management 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK01000015 Zvýšení odolnosti a bezpečnosti železniční infrastruktury a minimalizace dopadů na ostatní sektory dopravní infrastruktury (SECURAIL) 2020 2023
883522 Smart Spaces Safety and Security for All Cities (S4AllCities) 2020 2022
VI20192022151 CIRFI 2019: Indikace narušení resilience kritické infrastruktury 2020 2022
Visegrad Fund 2020 2021
RPP2020/129 Inovace předmětu Ochrana obyvatelstva a environmentální bezpečnost 2020 2020
RPP2020/156 Tvorba studijní opory pro předmět Management v bezpečnosti 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VI20192022119 Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárii s účastí nebezpečných látek (ISAAC), 2 zavedeni do OBD) 2019 2022
VI20192022169 Zapojení umělé inteligence do příjmu tísňového volání 2019 2022
VI20192021122 AR Safebook - Rozšířená virtuální realita pro prevenci v oblasti bezpečnosti 2019 2021
_2018-1-TR01-KA202-058236 If Accessible, I am Safe (IFAS) (druhe zavedeni do OBD) 2019 2020

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VH20182021037 Mapování rizik na území České republiky 2018 2021
VH20182020042 Ochrana obyvatelstva v územním plánování a při stanovení technických podmínek pro navrhování staveb 2018 2020

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2017/208 Inovace předmětu Metody rizikového inženýrství 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
16/186-0 Souhrn způsobů hodnocení kvality a odolnosti infrastruktury 2016 2016
RPP2016/138 Inovace předmětu Analýza nebezpečí a rizik II. 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VI20152019049 RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury 2015 2019

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22/2014/07 Odborná pomoc pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Moldavsku 2014 2015

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2013/1458 Inovace technických studijních předmětů Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti analýzy rizik území 2013 2013

2012

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/3.2.07/03.0050 Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji 2012 2015
VG20122014061 Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob 2012 2014

2011

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VF20112015018 Bezpečnost občanů - krizové řízení (2011 - 2015, NV0/VF) 2011 2015
VF20112013019 Objektivizace hrozeb a rizik zařízení pro výrobu a přenos elektřiny 2011 2013

2010

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VG20102015043 Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy 2010 2015