Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Krizové řízení v příhraničních oblastech/Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza

Cílem projektu je zlepšení odborné způsobilosti českých (VŠB-TU Ostrava) a polských (Politechnika Slaska) studentů v oblasti bezpečnostního inženýrství prostřednictvím realizace praktických seminářů, studijních návštěv a jazykového vzdělávání. Projekt umožní přípravu kvalifikovaných pracovníků pro integrované (česko-polské) krizové řízení v příhraničních oblastech.

V rámci projektu bude také podporována spolupráce univerzit, center integrovaného záchranného systému a místních samospráv za účelem odstranění bariér v koordinovaném fungování záchranných složek v příhraničních oblastech.

Projekt umožní identifikaci, diagnostiku a systematizaci rozdílů ve fungování sil krizového řízení na české a polské straně a propagaci těchto otázek pro dosažení dlouhodobých cílů.

Pracovníci proškolení v projektu přispějí k lepší koordinaci česko-polských aktivit a rychlejšímu obnovení stability v příhraničí v krizových situacích. Získané kontakty umožní rozvoj dalších činností, pracovních seminářů a studijních pobytů v budoucnosti.

Webové stránky projektu

Logo

Tento projekt reg.č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001136 „Krizové řízení v příhraničních oblastech” je spolufinancován ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu Polské republiky.
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Fotogalerie

Přehled fotogalerií k projektu Krizové řízení v příhraničních oblastech/Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza.