Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Bezpečnostní plánování mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi v oblastech, které se zabývají krizovou připraveností a komplexní bezpečností, případně pro další vzdělání.

O magisterském studiu

  • Navazuje na bakalářský studijní program, má standardní délku studia 2 roky
  • V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů.
  • Absolvent získává titul Ing.

Studijní program Bezpečnostní plánování

O studijním programu

Navazující studijní program Bezpečnostní plánování je určen především absolventům bakalářských studijních programů technického charakteru orientovaných na problematiku bezpečnosti. Bezpečnostní plánování v sobě integruje problematiku ochrany obyvatelstva, havarijní připravenosti, krizového managementu a ochrany kritické infrastruktury. Absolventi mohou získané znalosti uplatnit jak v bezpečnostních sborech tak i ve veřejném či soukromém sektoru.
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N1032A020001
Název programu Bezpečnostní plánování
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra ochrany obyvatelstva
Garant prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Bezpečnostní obory
Klíčová slova Ochrana kritické infrastruktury
Posuzování rizik
Bezpečnost informačních systémů
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní management

Proč si vybrat Katedru ochrany obyvatelstva?

Pochová

Ing. Klára Pochová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?

Po bakalářském studiu jsem se rozhodovala, kam konkrétně směřovat v mém budoucím profesním životě. Protože jsem věděla, že chci najít uplatnění v jednom z oddělení prevence u Hasičského záchranného sboru, bylo studium na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO, FBI jasná volba. Nejen že mě zaujala problematika ochrany obyvatelstva a krizového řízení a s ní spojené vyučované předměty navazujícího magisterského studia programu Bezpečnostní plánování, ale také návaznost a spolupráce školy se příslušníky Hasičské záchranného sboru Moravskoslezského kraje, který byl pro mě cílovou destinací

Co mi studium dalo?

Během studia jsem měla mnoha možností rozšiřovat své znalosti v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení v praxi jak na tuzemské, tak zahraniční půdě, a setkávat se s odborníky utvářející nové i stávající směry dané problematiky. A i když to zní trochu zvláštně, nemůžu opomenout také to, že studium na fakultě ve mně prohloubilo zájem o další zajímavé vědní obory jako je například fyzika.

Řezníková

Ing. Bc. Denisa Řezníková

Krajské ředitelství HZS Olomouckého kraje, Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?
Když jsem se před maturitou rozhodovala, kam dále na vysokou školu, padla má volba na Fakultu bezpečnostního inženýrství (Katedra ochrany obyvatelstva), VŠB - TU Ostrava. Důvodem byla jak atraktivita oboru Havarijní plánování a krizové řízení (resp. Bezpečnostní plánování), který se orientuje na problematiku ochrany obyvatelstva, tak také uplatnitelnost a dobré finanční ohodnocení absolventů.

Co mi studium dalo?
Studium různorodých předmětů mi dalo komplexní přehled nejen v oblasti bezpečnostního managementu území, ale také v ostatních oblastech souvisejících s bezpečností. Absolvováním studia jsem získala možnost stát se příslušníkem hasičského záchranného sboru.

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.