Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi bakalářského studijního oboru Ochrana obyvatelstva a krizový management získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi v rámci činnosti ve veřejné správě, složkách záchranného systému a ostatních sférách nebo pro navazující magisterské studium.

O bakalářském studiu

  • Má dobu studia tři roky.
  • Je kratší formou vysokoškolského vzdělávání.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní program Ochrana obyvatelstva a krizový management

O studijním programu

Studijní program Ochrana obyvatelstva a krizový management Tě naučí zajišťovat bezpečnost obyvatelstva v průběhu závažných havárií, nehod a přírodních katastrof. V rámci studia si rozvineš schopnosti a dovednosti manažera s cílem úspěšného zvládání mimořádných a krizových situací a předcházení jejich vzniku. Studium je zaměřené převážně na odborné předměty v malých skupinkách s využitím zážitkové výuky pod vedením akademiků a odborníků z praxe z České republiky a zahraničí. Pro výuku vyžíváme fakultní Centrum simulačních technologií, kde Tě naučíme simulovat, abys uměl/uměla lépe zachraňovat. Po absolvování studia budeš umět hravě analyzovat rizika v území a na základě těchto informací vytvářet havarijní a krizové plány, které přispívají ke zvyšování bezpečnosti obyvatelstva v České republice.

Krizový manažer z FBI = kvalitní odborník pro praxi!
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B1032A020008
Název programu Ochrana obyvatelstva a krizový management
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra ochrany obyvatelstva
Garant doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Bezpečnostní obory
Klíčová slova Krizový management
Ochrana obyvatelstva
Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nechte si zaslat popis v PDF na Váš e-mail

Proč si vybrat Katedru ochrany obyvatelstva?

Pochová

Ing. Klára Pochová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?

Po bakalářském studiu jsem se rozhodovala, kam konkrétně směřovat v mém budoucím profesním životě. Protože jsem věděla, že chci najít uplatnění v jednom z oddělení prevence u Hasičského záchranného sboru, bylo studium na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO, FBI jasná volba. Nejen že mě zaujala problematika ochrany obyvatelstva a krizového řízení a s ní spojené vyučované předměty navazujícího magisterského studia programu Bezpečnostní plánování, ale také návaznost a spolupráce školy se příslušníky Hasičské záchranného sboru Moravskoslezského kraje, který byl pro mě cílovou destinací

Co mi studium dalo?

Během studia jsem měla mnoha možností rozšiřovat své znalosti v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení v praxi jak na tuzemské, tak zahraniční půdě, a setkávat se s odborníky utvářející nové i stávající směry dané problematiky. A i když to zní trochu zvláštně, nemůžu opomenout také to, že studium na fakultě ve mně prohloubilo zájem o další zajímavé vědní obory jako je například fyzika.

Řezníková

Ing. Bc. Denisa Řezníková

Krajské ředitelství HZS Olomouckého kraje, Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Proč jsem studoval na Katedře ochrany obyvatelstva?
Když jsem se před maturitou rozhodovala, kam dále na vysokou školu, padla má volba na Fakultu bezpečnostního inženýrství (Katedra ochrany obyvatelstva), VŠB - TU Ostrava. Důvodem byla jak atraktivita oboru Havarijní plánování a krizové řízení (resp. Bezpečnostní plánování), který se orientuje na problematiku ochrany obyvatelstva, tak také uplatnitelnost a dobré finanční ohodnocení absolventů.

Co mi studium dalo?
Studium různorodých předmětů mi dalo komplexní přehled nejen v oblasti bezpečnostního managementu území, ale také v ostatních oblastech souvisejících s bezpečností. Absolvováním studia jsem získala možnost stát se příslušníkem hasičského záchranného sboru.

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.