Kontakt

Katedra ochrany obyvatelstva
Lumírova 13/630
700 30  Ostrava-Výškovice
Tel: +420 597 322 812
E-mail:

Aktuálně

Riešenie krízových situácií a Mladá veda

Studenti doktorského studia a pedagogičtí pracovníci Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO se zúčastnili mezinárodní vědecké konference v Žilině

Cena Bezpečnostní rady státu

Disertační práce Ing. Petra Novotného, Ph.D. získala Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2018

Konference Úřadu vlády České republiky

Odolnost kritické infrastruktury v České republice byla jedním z klíčových témat konference „Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě“

VŠB-TUO a energetická bezpečnost ČR

Vysoká škola báňská – Technická univerzita je významným členem Technologické platformy „Energetická bezpečnost ČR“

Novinky

Zvládli jsme i epidemii

11. 12. 2018 | Cvičení stálé pracovní skupiny krizového štábu s námětem podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci v příhraniční oblasti.

Cena Bezpečnostní rady státu pro rok 2018

15. 5. 2018 | Disertační práce Ing. Petra Novotného, Ph.D., získala Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2018.

Exkurze studentů u Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně

21. 10. 2016 | Dne 18. 10. 2016 se uskutečnila exkurze studentů fakulty u Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně
všechny novinky ...

© 2018 VŠB-TU Ostrava