Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bezpečnostní plánování

1. ročník

file_pdf Programovací jazyky
Šenovský, P.: Programovací jazyky. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2009, 46 str.
file_pdf Bezpečnostní informatika 3
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika 3 [online]. 3. vydání, VŠB - Technická univerzita Ostrava: Ostrava 2018, 140 str., dostupné z WWW [cit. 2018-09-26]

 

2. ročník

file_pdf Diplomový seminář
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bakalářský a diplomový seminář - Stručný průvodce tvorbou kvalifikační práce a její obhajobou u státní závěrečné zkoušky [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 66 str.
file_pdf Bezpečnost informačních systémů
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnost informačních systémů [online]. 2. vydání Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018, 127 s., dostupné z WWW [cit. 2018-10-03]

Havrijní plánování a krizové řízení

1. ročník

file_pdf Fyzika I
Švec, J.: Radioaktivita a ionizující záření. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2005, 36 str.
PDF Stroje a zařízení
Meluzin, L.: Stroje a zařízení – železo a jeho slitiny. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2007, 24 str.

 

2. ročník

PDF Bezpečnostní informatika
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika, 8. vydání, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017, 127 s.
PDF Bezpečnostní informatika - Návody do cvičení
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika - Návody do cvičení, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017, 68 s.
PDF Bezpečnostní informatika 2
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bezpečnostní informatika 2 [online]. 5. vydání, VŠB - Technická univerzita Ostrava: Ostrava 2012, 64 str.
HTML Nauka o materiálu I
Návody pro cvičení z předmětu Nauka o materiálu I
PDF Nauka o materiálu I
Jak napsat dobrý protokol
PDF Ochrana objektů
Ščurek, R.: Ochrana objektů – základní právní normy upravující ochranu objektů. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2007, 37 str.
PDF Úvod do managementu
Vaněk, M.: Management v hospodářské praxi – pracovní sešit. Skriptum. VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2006, 116 str., ISBN 80-248-1149-9

 

3. ročník

PDF Analýza nebezpečí a rizik
Bernatík, A.: Prevence závažných havárií I. Skriptum, VŠB-TU Ostrav: Ostrava 2006, 89 str.
PDF Analýza nebezpečí a rizik
Bernatík, A.: Prevence závažných havárií II. Skriptum, VŠB-TU Ostrav: Ostrava 2006, 106 str.
PDF Modelování rozhodovacích procesů
ŠENOVSKÝ, Pavel. Modelování rozhodovacích procesů, 4. vydání, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2015, 113 str.
PDF Nebezpečné látky a odpady
Šenovský, M.; Bartlová, I.: Nebezpečné látky. Skriptum, SPBI: Ostrava 2006, 17 str., ISBN 80-86634-59-3
PDF Počítačové sítě a ochrana dat - návody do cvičení
ŠENOVSKÝ, Pavel. Počítačové sítě a ochrana dat - návody do cvičení. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2011. 52 str.

 

4. ročník

file_pdf Seminář k bakalařské práci
ŠENOVSKÝ, Pavel. Bakalářský a diplomový seminář - Stručný průvodce tvorbou kvalifikační práce a její obhajobou u státní závěrečné zkoušky [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 66 str.
PDF Expertní systémy
Šenovský, P.: Expertní systémy. Skriptum, VŠB-TUO: Ostrava 2007, 76str.
PDF Vybrané kapitoly z požární ochrany
Damec, J., Glomb, Z., Kalvarová, L., Kvarčák, M., Lošák, J., Orlíková, K.: Vybrané kapitoly z požární ochrany I. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2003, 106 str.
PDF Vybrané kapitoly z požární ochrany
Damec, J., Glomb, Z., Kalvarová, L., Kvarčák, M., Lošák, J., Orlíková, K.: Vybrané kapitoly z požární ochrany II. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2003, 123 str.
PDF Vybrané kapitoly z požární ochrany
Bebčák, P., Dudáček, A., Šenovský, M.: Vybrané kapitoly z požární ochrany III. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2006, 44 str., ISBN 80-86634-98-1