Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra ochrany obyvatelstva se zabývá oblasti snižování rizik katastrof, ochrana kritické infrastruktury a bezpečnost území. Do těchto oblastí směřuje svou výukovou a výzkumnou činnost.

Katedra je unikátní složením svého pedagogického sboru. Převážnou část představují odborníci, kteří prošli dlouholetou praxí ve funkcích u HZS ČR, veřejné správě a bezpečnosti podniků., např. doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA nebo Ing. Libor Folwarczny, Ph.D..

Motto katedry

"Krizové situace řeší námi připravení krizoví manažeři s využitím interaktivní výuky, odborníků a propojení teorie s praxí"

Motto katedry

"Krizové situace řeší námi připravení krizoví manažeři s využitím interaktivní výuky, odborníků a propojení teorie s praxí"

V ČR jsme unikátní

Katedra v rámci České republiky je unikátní v oblasti vzdělávání osob zařazených do krizových štábů orgánů veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému, studia resilience kritické infrastruktury a studia problematiky zátěžových testů bezpečnostních systémů.

Ve světě jsme unikátní

Katedra je ve světě unikátní v oblasti výzkumu resilience subsystémů kritické infrastruktury a kaskádních a synergických efektů v systému kritické infrastruktury.

Do budoucna chystáme

  • Vybudování a zprovoznění Centra simulačních a trenažérových technologií pro přípravu studentů na řešení mimořádných a krizových situací.
  • Rozvoj simulačních technologií využitelných pro vzdělávání v dalších bezpečnostních oblastech.
  • Další rozšíření mezinárodní spolupráce formou cvičení školních krizových štábů.
  • Využití umělé inteligence v krizovém řízení