Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra ochrany obyvatelstva se zabývá oblastmi snižování rizik katastrof, resiliencí kritické infrastruktury a bezpečností území. Do těchto oblastí směřuje svou pedagogickou a výzkumnou činnost.

Katedra je unikátní složením svého pedagogického sboru. Převážnou část představují odborníci, kteří prošli dlouholetou praxí ve funkcích u HZS ČR, veřejné správě a bezpečnosti podniků.

Motto katedry

„Krizové situace řeší námi připravení krizoví manažeři s využitím znalostí z výuky, odborníků a propojení teorie s praxí"

Motto katedry

„Krizové situace řeší námi připravení krizoví manažeři s využitím znalostí z výuky, odborníků a propojení teorie s praxí"

V ČR jsme unikátní

Katedra v rámci České republiky je unikátní v oblasti vzdělávání osob zařazených do krizových štábů orgánů veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému, studia resilience kritické infrastruktury a studia problematiky zátěžových testů bezpečnostních systémů.

Ve světě jsme unikátní

Katedra je ve světě unikátní v oblastí:

  • výzkumu resilience kritických subjektů a jejich infrastrukturních prvků
  • specializovaného vzdělávání pracovníků pro řešení krizí (krizových štábů), především na úrovni veřejné správy

Do budoucna chystáme

  • Rozvoj simulačních technologií využitelných pro vzdělávání v dalších bezpečnostních oblastech
  • Další rozšíření mezinárodní spolupráce formou cvičení školních krizových štábů
  • Virtuální krizové štáby, využití sociálních sítí pro podporu krizových štábů
  • Využití umělé inteligence v krizovém řízení
  • Resilience území, komunit