Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra ochrany obyvatelstva spolupracuje s firmami a správními orgány na řešení problémů v oblasti krizového řízení. Do řešení problémů jsou zapojováni taky studenti bakalářského a magisterského studia formou řešení závěrečných prací.

Posuzování rizik v území

Katedra ochrany obyvatelstva pořádá kurz

"Posuzování rizik v území".

Posuzování rizik v území

Katedra ochrany obyvatelstva pořádá kurz

"Posuzování rizik v území".

Smluvní výzkum

Katedra ochrany obyvatelstva intenzivně spolupracuje s aplikační praxí v oblasti výzkumu, především pak Hasičským záchranným sborem ČR, Krajskými úřady, orgány místní správy, ale také firmami, při řešení aplikačních problémů, potřeb nových postupů apod.

Nabídka školení našich expertů ve firmách

  • Školení pracovníků osob zařazených do krizových štábů krajů a obcí s rozšířenou působností
  • Přednášky na pozvání na vybrané téma

Vzdělávání

Katedra ve spolupráci s pracovištěm CESIT nabízí také školení osob zařazených do krizových štábů krajů a obcí s rozšířenou působností

Navazování spolupráce s pracovišti VŠB-TUO

Katedra ochrany obyvatelstva nabízí možnost spolupráce s aplikační sférou v oblasti havarijního plánování, krizového řízení, managementu bezpečnosti území a ochrany kritické infrastruktury, zejména pak:

  • vzdělávání (školení osob zařazených do krizových štábů krajů a obcí s rozšířenou působností, témata bakalářských a diplomových prací, přednášky odborníků z praxe na vybrané téma atd.)
  • výzkumu (řešení aplikačních problémů, vývoj nových postupů a metod apod.)
  • a další činnosti (konzultační činnosti atd.)

Chcete s námi spolupracovat?

Napište nám

Spolupráce je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci jak s tuzemskými a zahraničními firmami, tak také se středními, základními i mateřskými školami. Ať už máte zájem o navázání partnerství nebo o pomoc s vedením dětí ke vědě, kontaktujte nás.