Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Odborný garant konference

Osoba
David ŘEHÁK VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika

Vědecký výbor konference

Osoba
Milan ADÁMEK Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
Karla BARČOVÁ VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Aleš BERNATÍK VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Zdeněk DVOŘÁK Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Jacek DWORZECKI Jan Dlugosz University in Czestochowa, Polsko
Martin HROMADA Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
Roman JAŠEK Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
Petr KUČERA VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Tomáš LOVEČEK Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Vladimír MÓZER České vysoké učení technické v Praze, Česká republika
Balázs Vince NAGY Budapest University of Technology and Economics, Maďarsko
Witalis PELLOWSKI Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Polsko
Jiří POKORNÝ VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Marzena PÓŁKA Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Polsko
Jozef RISTVEJ Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Marek RYBAKOWSKI Uniwersytet Zielonogórski, Polsko
Eva SVENTEKOVÁ Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Katarzyna TOBÓR-OSADNIK Politechnika Śląska, Polsko
Jiří VOJTĚŠEK Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
Mike ZEEGERS Security Risk Watch, Nizozemsko

Organizační výbor konference

Osoba
Lenka ČERNÁ Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.
Stanislava KUBACZKOVÁ Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.
Heidi JANEČKOVÁ VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Dominika ŠTUBEROVÁ VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika