Letní škola krizového řízení 2019

 24. 6. 2019 - 28. 6. 2019
 Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, LUMD307
Poslední červnový týden bude na Fakultě bezpečnostního inženýrství patřit Letní škole krizového řízení.

Cíl letní školy:

  • Vzájemné představení systémů zvládání mimořádných, rozsáhlých mimořádných událostí a krizových stavů Polska a České republiky.
  • Součástí programu budou také praktická cvičení komunikačních dovedností a týmové práce.

 

Spolupracující univerzity:

  • Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO
  • Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego  na Akademii Pomorské ve Słupsku (Polsko)
  • Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa, Politechnika Śląska w Gliwicach (Polsko)

 

Způsob realizace:

Přednášky, teoretická a praktická cvičení (štábní nácvik) budou probíhat s využitím pouze elektronická komunikace (videokonference, SKYPE, e-mail), což představuje aktuální trend ve vzdělávání – možnosti samovzdělávání a minimalizace potřeb cestování za vzděláním.

 

Hlavní body programu:

  • Představení bezpečnostního systému České republiky (IZS, krizové stavy, havarijní a krizové plánování)
  • Představení bezpečnostního systému Polska (spolupráce záchranných sborů při řešení mimořádných událostí, krizové stavy, havarijní a krizové plánování)
  • Řešení problémových úloh – návrh řešení modelového zadání a vzájemné porovnání v mezinárodních týmech, cvičení přenosu a výměny informací prostřednictvím elektronických medií
  • Teorie a cvičení týmové práce a úkolů členů pracovní skupiny, poslední část cvičení se zaměřením na specifiku práce krizových štábů
  • Simulace řešení krizové situace s nutností mezinárodní spolupráce a koordinace – hromadná nehoda na dálnici

 

Aktivita je součástí projektu Technika pro budoucnost 2.0, Klíčová aktivita 4: Posílení internacionalizace

  49.7775462790443N; 18.2187588444221E
Vloženo: 5. 6. 2019
Kategorie:  Chystané akce
Útvar: 050 - Katedra ochrany obyvatelstva
Zpět na kalendář