Den otevřených dveří

V pátek 25. ledna 2019 se přijď seznámit s obory Fakulty bezpečnostního inženýrství.

Startujeme přijímací řízení pro rok 2019/2020

Termín podávání přihlášek pro bakalářské a navazující magisterské studium v prvním kole přijímacího řízení  je od 1. prosince 2018 do 31. března 2019.

Ochrana obyvatelstva
Nebezpečné látky 2019

30. ledna 2019

Motivační stipendia pro prváky

Studenti prvních ročníků mohou získat stipendia Moravskoslezského kraje.

Reprezentační ples univerzity 2019

Přijměte pozvání na náš ples, hlavní hvězdou večera bude skupina The Backwards.

Jsme Fakulta bezpečnostního inženýrství
VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství je jedna z nejmladších fakult Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium v studijních programech v prezenční i kombinované formě zaměřenou na problematiku bezpečnostních hrozeb. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.