Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Den otevřených dveří
24. a 25. 1. 2020

Pokřtili jsme CESIT

CEntrum SImulačních Technologií (CESIT) Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava zažilo svůj „ostrý křest“.

Motivační stipendia pro prváky

Studenti prvních ročníků mohou získat stipendia Moravskoslezského kraje.

Jsme Fakulta bezpečnostního inženýrství
VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství je jedna z nejmladších fakult Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium v studijních programech v prezenční i kombinované formě zaměřenou na problematiku bezpečnostních hrozeb. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Studuj na FBI. Studuj unikátní obory zaměřené na bezpečnost a staň se žádaným odborníkem na trhu práce.