Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

U studijního programu Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu prominutí přijímací zkoušky z matematiky.

Pravidla přijímacího řízení se liší v závislosti na výběru studijního oboru. Podívejte se na to jaké dokumenty musite doložit při podání přihlášky ke studiu, kdy je prominutá přijímací zkouška a jaké jsou podmínky pro přijetí.

Bakalářské studium

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO pro akademický rok 2021/2022.

Zjistěte více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu „Požární ochrana a průmyslová bezpečnost“ na Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO pro akademický rok 2021/2022.

Zjistěte více

Magisterské navazující studium

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO pro akademický rok 2021/2022.

Zjistěte více

Doktorské studium

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu „Požární ochrana a průmyslová bezpečnost“ na Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2021/2022.

Zjistěte více Témata disertačních prací 2021/2022