Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Požární ochrana a bezpečnost

O studijním programu

Doktorské studium ve studijním programu Bezpečnost a požární ochrana poskytuje nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání pro bezpečnost a požární ochranu. Je určeno pro zvlášť nadané jedince orientované na vývoj a výzkum, včetně aplikovaného výzkumu. Studium vychází z multidisciplinarity vědního oboru a z jeho komplexnosti a proto má zároveň rozšiřující i prohlubující charakter, který umožní nejen detailně zvládnout vědecké principy, metody a nástroje konkrétní specializace doktoranda, ale umožní i porozumět souvislostem v širokém kontextu vědní disciplíny a vztahům k ostatním přírodním, technickým a společenským vědám.
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P1032D020004
Název programu Požární ochrana a bezpečnost
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra ochrany obyvatelstva
Garant prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Bezpečnostní obory
Klíčová slova Bezpečnost osob a majetku
Bezpečnost průmyslu
BOZP
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana